Učivo
Chemie

Základy chemie

Existuje několik typů chemických reakcí, například syntéza, analýza, substituce a další. Pojďme se teď kouknout na syntézu. Při syntéze vznikne z více reaktantů jeden složitější produkt. Například v této chemické reakci: 2N + 3 H2 → 2 NH3 vytvoří 2 atomy dusíku a 3 dvouatomové molekuly vodíku 2 molekuly amoniaku, tedy čpavku.

Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 4

Která z těchto chemických reakcí je syntéza?