Uč (se) efektivně a zábavně!

Vytvoř snadno vzdělávací hry nebo je dej za úkol, látka se tak rychle učí. Hry udělají z tvojí hodiny, přednášky nebo školení zážitek! Z každé hry jde vytvořit turnaj, ve kterém hráči poměří síly a zažijou pořádný adrenalin. ZDARMA a bez instalace, vše běží tady na webu. 


Počet hráčů: 1279

Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si:

Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Daně a podnikání  - Marek Dvořák
 2. Slovíčka - food and clothes. - Petra Cvejnová
 3. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 4. Matematika 7.ročník - Michala Palátová
 5. DESETINNÁ ČÍSLA - Martina Havlíková
 6. Procvičování - Project third edition -  Places, People - Alena Vodičková
 7. slovní druhy - Barbora Blahutová
 8. Rozlište věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty - Martina Pincová
 9. El. proud v kapalinách a plynech - Tomáš Šplíchal
 10. Národní obrození  - Jitka Svozílková
 11. Příslovečná určení   - Lenka Vondráková
 12. Dobrodružná literatura  - Mája Šafaříková
 13. Řasy I - Markéta Maky-Orel Machová
 14. Bakterie 1 - Markéta Maky-Orel Machová
 15. Opakování členovci (klepítkatci, korýši) - Marta Medřická
 16. Přítomný čas průběhový 5. třída - Šárka Šašková
 17. INFINITIV - Danielar Pedagog
 18. Přídavná jména - Michaela Bernhardová
 19. Druhy přísudků - Pajik CZ
 20. Číslovky - druhy a skloňování - Jana Vondroušová
 21. die Kleidung - Radka Kreibichová
 22. Větné členy - Jan Hrouda
 23. slovní druhy - Eva Svobodová
 24. Počátky křesťanství - charakteristika náboženství - Danielar Pedagog
 25. ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY - Daniela Henkenová
 26. Pravidelná slovesa - ZŠ Norbertov - Jára Paseka
 27. PROCVIČOVÁNÍ SLOVÍČEK - HAPPY HOUSE - UNIT 5- MY HOUSE   - Verča Vášová
 28. Druhy podmětu - Pavla Seidlová
 29. Světová renesance - Kristýna Vysoká
 30. Angličtina 3. třída - Jitka Svozílková
 31. Osová souměrnost ZŠ - Veronika Beličková
 32. Světlo: Oko - Tomáš Šplíchal
 33. Světlo: Přímočaré šíření světla, rychlost světla. - Tomáš Šplíchal
 34. Viry 1 - Markéta Maky-Orel Machová
 35. Velká písmena - Anna Stollová
 36. Slované v českých zemích - Katka Štěpaníková
 37. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 38. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - Nela Vítková
 39. Měkké a tvrdé souhlásky - Verča Vášová
 40. Měkké a tvrdé souhlásky - Kamila Sokolíková
 41. Příslovečné určení   - František Toninger
 42. Druhy přísudků - Martina Švárová
 43. větné členy - Kristýna Batrlová
 44. The United Kingdom - Pavel Drobek
 45. Husitské války, 5. třída - Tereza Střížová
 46. Literatura 2. poloviny 20. století  - Gábi Kosinová
 47. Knihy z realismu - Mája Šafaříková
 48. Können - Martina Rybářová
 49. Obohacování slovní zásoby - Jitka Burdová
 50. Definiční obor a obor hodnot funkce - Veronika Procházková
 51. Dativ 1 - Šárka Teichmannová
 52. Podmět, přísudek - Barbora Blahutová
 53. Podmět a přísudek - Aneta Petržilková
 54. Matematika 4. třída  - Hana Hýsková
 55. Punské války - Danielar Pedagog
 56. HABSBURSKÁ MONARCHIE - Petra Cvejnová
 57. Byzantská říše - Viktorie Kašubiaková
 58. Slovesa- číslo jednotné x množné - Martina Havlíková
 59. Věty s podmětem a bez podmětu - Jitka Burdová
 60. deriváty uhlovodíků - Eliška Cvingráfová
 61. Vikingové  - Katka Štěpaníková
 62. AJ4- pořadí slov v otázce - Lucie Molyneux-Dickinson
 63. Jak dobře znáte Litvu ? - Julie Cimoradská
 64. Věty hlavní a věty vedlejší - Adéla Slavíčková
 65. Násobilka 2 - Šárka Juřicova
 66. JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY (LILIOVITÉ, KOSATCOVITÉ, AMARYLKOVITÉ) - Kateřina Ševčíková
 67. Desetinná čísla 5.třída - Hana Hýsková
 68. What natural disaster is it and what are its consequences? - Kája Jelínková
 69. Člověk - Vojtěch Šír
 70. Brésil - nomenclature - Lucie Koudelková
 71. AJ4 prostý čas přítomný - otázky - Lucie Molyneux-Dickinson
 72. Přímá a nepřímá úměra - Baruš Semencová
 73. Sousední státy ČR - Alena Vodičková
 74. Skloňování číslovek (dva, oba, tři, čtyři) - Josef Suchánek
 75. Přídavná jména - opakování - Pavel Drobek
 76. Rozvíjející větné členy - Tom Poklop
 77. Poznáváme ptáky - Jitka Vodrážková
 78. AUSTRÁLIE - Tomáš Šplíchal
 79. Příběh v minulém čase prostém - Martina Konečná
 80. Odraz světla na rovinném zrcadle, kulová zrcadla - Tomáš Šplíchal
 81. Zdroje el. napětí, Účinky el. proudu a el. spotřebiče - Tomáš Šplíchal
 82. Fyzikální veličiny 1 (A) - Tomáš Šplíchal
 83. Den dětí 2020 - Klára Uherová
 84. geometrie 3. třída - Eva Svobodová
 85. Přírodověda 4 - Veronika Beličková
 86. V hotelu - Vendula En
 87. Člověk - kosterní soustava - Andrea Jeřábková
 88. Souvětí a věta jednoduchá: doplňování VH a VV nebo VJ - Léňa Winterová
 89. Komplexní čísla: mocniny - Veronika Procházková
 90. Biologie člověka - Lída Hauznerová
 91. Pravopis - podstatná jména rod ženský - Martina Vőrőšová
 92. Rekordy - Klára Uherová
 93. Opakování pravopisu zájmen a číslovek - Adriana Šarmírová
 94. Vyjmenovaná slova "S" - Jitka Svozílková
 95. Klesající/rostoucí/konstantní lineární funkce - Veronika Procházková
 96. Úvod hmyz - Marta Medřická
 97. Kořen+stonek+list - Eli Beth
 98. Řasy III - využití - Markéta Maky-Orel Machová
 99. Žahavci a ploštěnky  - Eva Požárová
 100. Oceán - Tomáš Šplíchal

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. Kateřinka Ina Zárubová: 30 bodů
 2. Markéta Chvalová: 16 bodů
 3. Trkovská Petra: 13 bodů
 4. Eva Brachmanová: 10 bodů
 5. Danielar Pedagog: 7 bodů

Celkový žebříček:

 1. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 2. Marek Dvořák: 783 bodů
 3. Matouš Marek: 539 bodů
 4. Marie Pospi: 412 bodů
 5. Nitai Tygřík: 303 bodů