Uč (se) efektivně a zábavně!

Vytvoř snadno vzdělávací hry nebo je dej za úkol, látka se tak rychle učí. Hry udělají z tvojí hodiny, přednášky nebo školení zážitek! Z každé hry jde vytvořit turnaj, ve kterém hráči poměří síly a zažijou pořádný adrenalin. ZDARMA a bez instalace, vše běží tady na webu. 


Počet hráčů: 1277

Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si:

Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Větné členy - Jan Hrouda
 2. Daně a podnikání  - Marek Dvořák
 3. slovní druhy - Eva Svobodová
 4. Počátky křesťanství - charakteristika náboženství - Danielar Pedagog
 5. ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY - Daniela Henkenová
 6. Pravidelná slovesa - ZŠ Norbertov - Jára Paseka
 7. PROCVIČOVÁNÍ SLOVÍČEK - HAPPY HOUSE - UNIT 5- MY HOUSE   - Verča Vášová
 8. Druhy přísudků - Pajik CZ
 9. Druhy podmětu - Pavla Seidlová
 10. Světová renesance - Kristýna Vysoká
 11. Angličtina 3. třída - Jitka Svozílková
 12. Osová souměrnost ZŠ - Veronika Beličková
 13. Světlo: Oko - Tomáš Šplíchal
 14. Světlo: Přímočaré šíření světla, rychlost světla. - Tomáš Šplíchal
 15. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 16. Viry 1 - Markéta Maky-Orel Machová
 17. Velká písmena - Anna Stollová
 18. INFINITIV - Danielar Pedagog
 19. Číslovky - druhy a skloňování - Jana Vondroušová
 20. Slované v českých zemích - Katka Štěpaníková
 21. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 22. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - Nela Vítková
 23. Měkké a tvrdé souhlásky - Verča Vášová
 24. Měkké a tvrdé souhlásky - Kamila Sokolíková
 25. Příslovečné určení   - František Toninger
 26. Druhy přísudků - Martina Švárová
 27. větné členy - Kristýna Batrlová
 28. die Kleidung - Radka Kreibichová
 29. The United Kingdom - Pavel Drobek
 30. Husitské války, 5. třída - Tereza Střížová
 31. Literatura 2. poloviny 20. století  - Gábi Kosinová
 32. Knihy z realismu - Mája Šafaříková
 33. Können - Martina Rybářová
 34. Obohacování slovní zásoby - Jitka Burdová
 35. Definiční obor a obor hodnot funkce - Veronika Procházková
 36. DESETINNÁ ČÍSLA - Martina Havlíková
 37. Matematika 7.ročník - Michala Palátová
 38. Dativ 1 - Šárka Teichmannová
 39. Podmět, přísudek - Barbora Blahutová
 40. Podmět a přísudek - Aneta Petržilková
 41. Matematika 4. třída  - Hana Hýsková
 42. Punské války - Danielar Pedagog
 43. HABSBURSKÁ MONARCHIE - Petra Cvejnová
 44. Byzantská říše - Viktorie Kašubiaková
 45. Slovesa- číslo jednotné x množné - Martina Havlíková
 46. Věty s podmětem a bez podmětu - Jitka Burdová
 47. Příslovečná určení   - Lenka Vondráková
 48. deriváty uhlovodíků - Eliška Cvingráfová
 49. Vikingové  - Katka Štěpaníková
 50. AJ4- pořadí slov v otázce - Lucie Molyneux-Dickinson
 51. Jak dobře znáte Litvu ? - Julie Cimoradská
 52. Věty hlavní a věty vedlejší - Adéla Slavíčková
 53. Násobilka 2 - Šárka Juřicova
 54. JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY (LILIOVITÉ, KOSATCOVITÉ, AMARYLKOVITÉ) - Kateřina Ševčíková
 55. Desetinná čísla 5.třída - Hana Hýsková
 56. Národní obrození  - Jitka Svozílková
 57. What natural disaster is it and what are its consequences? - Kája Jelínková
 58. Člověk - Vojtěch Šír
 59. Brésil - nomenclature - Lucie Koudelková
 60. AJ4 prostý čas přítomný - otázky - Lucie Molyneux-Dickinson
 61. Slovíčka - food and clothes. - Petra Cvejnová
 62. Přímá a nepřímá úměra - Baruš Semencová
 63. Procvičování - Project third edition -  Places, People - Alena Vodičková
 64. Sousední státy ČR - Alena Vodičková
 65. Dobrodružná literatura  - Mája Šafaříková
 66. Skloňování číslovek (dva, oba, tři, čtyři) - Josef Suchánek
 67. Přídavná jména - opakování - Pavel Drobek
 68. slovní druhy - Barbora Blahutová
 69. Rozvíjející větné členy - Tom Poklop
 70. Poznáváme ptáky - Jitka Vodrážková
 71. AUSTRÁLIE - Tomáš Šplíchal
 72. Příběh v minulém čase prostém - Martina Konečná
 73. Odraz světla na rovinném zrcadle, kulová zrcadla - Tomáš Šplíchal
 74. Zdroje el. napětí, Účinky el. proudu a el. spotřebiče - Tomáš Šplíchal
 75. Fyzikální veličiny 1 (A) - Tomáš Šplíchal
 76. Den dětí 2020 - Klára Uherová
 77. geometrie 3. třída - Eva Svobodová
 78. Přírodověda 4 - Veronika Beličková
 79. V hotelu - Vendula En
 80. Člověk - kosterní soustava - Andrea Jeřábková
 81. Souvětí a věta jednoduchá: doplňování VH a VV nebo VJ - Léňa Winterová
 82. Rozlište věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty - Martina Pincová
 83. Komplexní čísla: mocniny - Veronika Procházková
 84. Biologie člověka - Lída Hauznerová
 85. Pravopis - podstatná jména rod ženský - Martina Vőrőšová
 86. Rekordy - Klára Uherová
 87. Opakování pravopisu zájmen a číslovek - Adriana Šarmírová
 88. Vyjmenovaná slova "S" - Jitka Svozílková
 89. Klesající/rostoucí/konstantní lineární funkce - Veronika Procházková
 90. Úvod hmyz - Marta Medřická
 91. Přídavná jména - Michaela Bernhardová
 92. Kořen+stonek+list - Eli Beth
 93. Řasy III - využití - Markéta Maky-Orel Machová
 94. Žahavci a ploštěnky  - Eva Požárová
 95. Oceán - Tomáš Šplíchal
 96. Slovesa s odlučitelnou předponou - Ivana Neradilová
 97. Techniky vedení - Veronika Igi
 98. ALKOHOLY - Pavla Čermáková
 99. Vlastnosti kapalin (7. třída) - Tomáš Šplíchal
 100. Hydrosféra - Terka Vlčková

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. Kateřinka Ina Zárubová: 30 bodů
 2. Markéta Chvalová: 16 bodů
 3. Trkovská Petra: 13 bodů
 4. Eva Brachmanová: 10 bodů
 5. Danielar Pedagog: 7 bodů

Celkový žebříček:

 1. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 2. Marek Dvořák: 780 bodů
 3. Matouš Marek: 539 bodů
 4. Marie Pospi: 412 bodů
 5. Nitai Tygřík: 303 bodů