Uč (se) efektivně a zábavně!

Vytvoř zábavnou hru, ze hry turnaj, pošli na něj odkaz kamarádům, studentům nebo kolegům a poměřte v turnaji síly. Kdo toho ví víc a vyhraje? Aplikace je komplet ZDARMA a v češtině. :) 


Počet hráčů: 2 943
Počet úloh: 11 780

Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si:

Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Vyjmenovaná slova po B - Barbora
 2. Násobíme, dělíme - Kamila Sokolíková
 3. Chemické prvky - Martina Tóthová
 4. informatika tipovačka - Lucie Svobodová
 5. Větné členy opakování - Lenka Žemberyová
 6. Chemická reakce - Barbora Kolafová
 7. Země, národnosti a jazyky - Lída Whiteside
 8. Život a vláda Marie Terezie - Elen
 9. Zlomky - Teika22
 10. Doplňování tvarů podst.jm. - Lenka Kubečková
 11. Matematika 6.B - Veronika Beličková
 12. Úvod do informatiky - Zdenek
 13. Žahavci a ploštěnky  - Eva Požárová
 14. CO JE NA OBRÁZKU?  - Lenka Votrubcova
 15. Vyřeš zadané úkoly. Na konci získáš druhou číslici ke kódu, abys odemkl(a) zámek. - Martina Nováková
 16. Pohádka - Helena
 17. Kyseliny kolem nás - Martina Fialková
 18. Poznávačka: ptáci ČR - zimní - Markéta Maky-Orel Machová
 19. Druhy přísudků - Pajik CZ
 20. Chytáky tvrdé Y po V - Jarošík
 21. Porovnávání zlomků - DvDíčko
 22. Psaní velkých písmen - Alexandra Vavrošová
 23. PROCVIČOVÁNÍ I/Y VYJMENOVANÁ SLOVA - Teika22
 24. Osová souměrnost ZŠ - Veronika Beličková
 25. Brésil - nomenclature - Lucie Koudelková
 26. GOTIKA - Markéta Hrubá
 27. BAROKO U NÁS  - Markéta Hrubá
 28. Hádání vyjmenovaných slov - Michal Metelka
 29. Daně a podnikání  - Marek Dvořák
 30. Česká přísloví - Kristián Thomas
 31. Australia - Pavel Drobek
 32. AJ4 prostý čas přítomný - otázky - Lucie Molyneux-Dickinson
 33. Dni v týdnu.Názvy měsíců. Roční období - Anastasia
 34. IT test - informatika - Tobiáš Vrána
 35. Matematika - sčítání do 15 - Veronika Veselá
 36. Teplota - Tereza Kasíková
 37. Sčítání a odčítání do 20 - Miroslava Leszková
 38. Literární teorie - Sandra Krausová
 39. Česká a světová poezie počátku 20. století - Iveta Wrobelová
 40. Angličtina 3. třída - Jitka Svozílková
 41. Četba slov   - Marie Lysáková
 42. Shoda podmětu s přísudkem. (Přesuň panáčka ke správné odpovědi) - Martina Kolářová
 43. Doplň správný tvar zájmena "JÁ".  - Jan Kopecký
 44. Jihočeský kraj - Daniela Kalhousová
 45. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 46. Historie a stavba atomu - Martina Tóthová
 47. Chemické reakce - Martina Tóthová
 48. Řazení slovních druhů - Deniska Zemánková
 49. Trávicí soustava člověka - Vendy Podzimková
 50. Měkkýši - plži, mlži, hlavonožci - Renáta Hovoříková Svobodová
 51. PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ PODMÍNKY, PŘÍPUSTKY, ÚČELU A PŘÍČINY. - Jana Frýbertová
 52. ČESKÁ LITERATURA PO ROCE 1945 (společenská situace) - Iveta Wrobelová
 53. Vikingové  - Katka Štěpaníková
 54. SLOVNÍ  DRUHY  - Janula Kiziridisová Latýnová
 55. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 56. Sousloví, synonyma, antonyma, homonyma - Hana Drobková
 57. Česká republika - 5. třída - vlastivěda - Jitka Svozílková
 58. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - Nela Vítková
 59. První světová válka - Sandra Krausová
 60. Žahavci - Delfín Růžový
 61. 2. světová válka  - Štěpánka Tomanová
 62. Amerika - státy - LinguaUniversal
 63. L'eau sur la Terre - Jakub Vávra
 64. M - sčítání do 5 - Katerina Ryšková
 65. Opakování pravopisu zájmen a číslovek - Adriana Šarmírová
 66. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 67. Velká písmena - Anna Stollová
 68. Značky prvků - Martina Fialková
 69. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 70. HLÁSKOSLOVÍ - Iveta Wrobelová
 71. Přísudek - Veronika
 72. AJ 3 - pořádek slov ve vĕtĕ - Alena
 73. Können - Martina Rybářová
 74. Přijímačky, video 2 - vyjmenovaná slova po B - Tomas Ficza
 75. Písemné sčítání a odčítání - DvDíčko
 76. Počítání do 1000  - LinguaUniversal
 77. DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT - Lena
 78. Přídavná jména - Michaela Bernhardová
 79. Pravopis přídavných jmen - Petra Horčičková
 80. Procvičování slovní zásoby 7. lekce + nové fráze. - Julie Nedělová
 81. GEOLOGICKÉ DĚJE II - David Kalousek
 82. GEOLOGICKÉ DĚJE - David Kalousek
 83. ALKOHOLY - Pavla Čermáková
 84. Podstatná jména ROD  - Martina Havlíková
 85. PRAVOPIS y/i - 7. ročník  - Janula Kiziridisová Latýnová
 86. Vedlejší věty - Hana Drobková
 87. Kontrola znalostí - Anastasia
 88. Sčítání do 100 - Irena Marvanová
 89. Poznávačka: ptáci ve městě - Markéta Maky-Orel Machová
 90. deriváty uhlovodíků - Eliška Cvingráfová
 91. Porovnávání čísel do 10 000 - Marta Kočí
 92. Sčítání a odčítání do 5 - Jitka Hégrová
 93. Numeralien bis 1 000 000 - Radka Kreibichová
 94. Informatický test - Filip Svanda
 95. Bajky - Zuzana Zítková
 96. Zájmena - Pavel Drobek
 97. SITUATIONEN - Zuzana Raiserová
 98. Druh přísudku - Martina Kolářová
 99. Typografie - Pavlína
 100. Nastavení fotoaparátu  - Marek Dvořák

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. Dana Haková: 84 bodů
 2. Tereza Krulikovská: 70 bodů
 3. Naděžda Pehalová: 35 bodů
 4. Viky Gutlingova: 33 bodů
 5. Julie Marečková: 25 bodů

Celkový žebříček:

 1. Markéta Štefková: 2276 bodů
 2. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 3. Marek Dvořák: 1204 bodů
 4. Alexander Měsíček: 824 bodů
 5. Eva Mikula: 809 bodů