Uč (se) efektivně a zábavně!

Vytvoř zábavnou hru, ze hry turnaj, pošli na něj odkaz kamarádům, studentům nebo kolegům a poměřte v turnaji síly. Kdo toho ví víc a vyhraje? Aplikace je komplet ZDARMA a v češtině. :) 


Počet hráčů: 2 955
Počet úloh: 11 881

Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si:

Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Kyslík a alkalické kovy - Petr Markus
 2. Úvod do informatiky - Zdenek
 3. BUŇKA :ROZDÍLY MEZI ROSTLINOU A ŽIVOČIŠNOU - LinguaUniversal
 4. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - Nela Vítková
 5. Informatický test - Filip Svanda
 6. Život a vláda Marie Terezie - Elen
 7. INFINITIV - Danielar Pedagog
 8. DESETINNÁ ČÍSLA - Martina Havlíková
 9. Vlajky, hlavní města, světadíly   - Anysea
 10. biomy - Delfín Růžový
 11. Rozpoznávání prvku podle vzhledu - Kristýna Hostková
 12. Hádání vyjmenovaných slov - Michal Metelka
 13. Druhy a vzory přídavných jmen (6. ročník) - Michaela Havlová
 14. Přímá a nepřímá úměra - Baruš Semencová
 15. Rozděl správně tvrzení na fakta nebo názory - Jaroslava Krmela Vacková
 16. Nepravidelná slovesa - Agi Leskovjanová
 17. Angličtina 3. třída - Jitka Svozílková
 18. Česká republika - 5. třída - vlastivěda - Jitka Svozílková
 19. Česká přísloví - Kristián Thomas
 20. Doplň správný tvar zájmena "JÁ".  - Jan Kopecký
 21. Daně a podnikání  - Marek Dvořák
 22. Animals - vocabulary - Hana Drobková
 23. Animals - Teika22
 24. Animals - Kristýna Šimčíková
 25. Polohová energie - Kateřina Ševčíková
 26. M. Ende - Děvčátko Momo a ukradený čas - Jana Mravíková
 27. Správné slovo k obrázku. - Šárka Brixiová
 28. Doplň správný tvar zájmena já - mě/mně. - Martina Kolářová
 29. Plazi v ČR - Markéta Maky-Orel Machová
 30. GOTIKA - Markéta Hrubá
 31. IT test - informatika - Tobiáš Vrána
 32. slovní druhy - Barbora Blahutová
 33. Informatika - dvojková soustava atd.  - Klára Horáková
 34. slovní druhy - Eva Svobodová
 35. ČTENÍ SLOV - M, L, S - Iva Vraná
 36. Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející - Jana Vondroušová
 37. Přídavná jména - opakování - Pavel Drobek
 38. Přijímačky, video 2 - vyjmenovaná slova po B - Tomas Ficza
 39. Titulky - Jaroslava Krmela Vacková
 40. STAVBA ZEMĚ - David Kalousek
 41. Fake nebo real photo? - Jaroslava Krmela Vacková
 42. Národní obrození  - Jitka Svozílková
 43. Present simple - Kristýna Šimčíková
 44. HYDROXIDY - Veronika Beličková
 45. Historie a stavba atomu - Martina Tóthová
 46. Karel IV. v literatuře (6. ročník) - Michaela Havlová
 47. Genetika I - Markéta Maky-Orel Machová
 48. Happy Street 1 U2,3 Word order  - Jana Březinová
 49. Druh přísudku 2 - Martina Kolářová
 50. Druh přísudku - Martina Kolářová
 51. Nepravidelná slovesa - past simple - Alexandra Vavrošová
 52. Poměr - sedmá třída - Baruš Semencová
 53. PROCVIČOVÁNÍ SLOVÍČEK - HAPPY HOUSE - UNIT 5- MY HOUSE   - Verča Vášová
 54. Poznávačka: plazi ČR - Markéta Maky-Orel Machová
 55. Chytáky tvrdé Y po V - Jarošík
 56. CO JE NA OBRÁZKU?  - Lenka Votrubcova
 57. Matematika - sčítání do 15 - Veronika Veselá
 58. PLAZI - LinguaUniversal
 59. Násobíme, dělíme - Kamila Sokolíková
 60. Pohádka - Helena
 61. Živnost  - Marek Dvořák
 62. Časování pravidelných sloves - Kateřina
 63. Země, národnosti a jazyky - Lída Whiteside
 64. AJ 3 - pořádek slov ve vĕtĕ - Alena
 65. Základy informatiky - Eliška Valentová
 66. Přídavná jména - Michaela Bernhardová
 67. DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT - Lena
 68. Sousloví, synonyma, antonyma, homonyma - Hana Drobková
 69. PRAVOPIS y/i - 7. ročník  - Janula Kiziridisová Latýnová
 70. Botanika: jarní rostliny - Markéta Maky-Orel Machová
 71. Slovíčka - food and clothes. - Petra Cvejnová
 72. fseho chut - Ondřej Dohnálek
 73. Hlavní města kvíz ***EXTRÉM*** - pavel
 74. otazkylidstva - Šimon
 75. STŘEDOVĚKÁ LITERATURA - Iveta Wrobelová
 76. Staré pověsti české - Josef Moša
 77. Větné členy opakování - Lenka Žemberyová
 78. 2. světová válka  - Štěpánka Tomanová
 79. Příslovečné určení   - František Toninger
 80. příslovečné určení - Tereza Hřebejková
 81. Příslovečná určení SŠ - Iveta Wrobelová
 82. Příslovečná určení   - Lenka Vondráková
 83. Příslovečná určení - Jana Kylbergerová
 84. Fakta o zvířatech - Lucie
 85. Číslovky - druhy a skloňování - Jana Vondroušová
 86. SPRÁVNÉ SLOVO - Petra Macháčová
 87. Doplň správný tvar číslovky DVA, nebo OBA. - Martina Kolářová
 88. Vyřeš zadané úkoly. Na konci získáš druhou číslici ke kódu, abys odemkl(a) zámek. - Martina Nováková
 89. Druhy přívlastku - Martina Kolářová
 90. kvíz - lidské tělo - Adam Sýkora
 91. VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ SIL -
 92. Vlastnosti kapalin (7. třída) - Tomáš Šplíchal
 93. Člověk - Vojtěch Šír
 94. Enzymy - Martina Fialková
 95. Shoda podmětu s přísudkem. (Přesuň panáčka ke správné odpovědi) - Martina Kolářová
 96. Přívlastek shodný a neshodný - Zuzana Pravdová Klimešová
 97. PŘÍDAVNÁ JMÉNA  - Janula Kiziridisová Latýnová
 98. Vedlejší věty - Hana Drobková
 99. EKG křivky 1 - Robert Pleskot
 100. Ohebné slovní druhy - Zuzana Lindovská

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. Zdeňka Murasová: 40 bodů
 2. Eliška Valentová: 33 bodů
 3. Iris: 29 bodů
 4. Jana Podolská: 26 bodů
 5. Milan: 22 bodů

Celkový žebříček:

 1. Markéta Štefková: 2276 bodů
 2. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 3. Marek Dvořák: 1206 bodů
 4. Alexander Měsíček: 824 bodů
 5. Eva Mikula: 809 bodů