Uč (se) efektivně a zábavně!

Vytvoř zábavnou hru, ze hry turnaj, pošli na něj odkaz kamarádům, studentům nebo kolegům a poměřte v turnaji síly. Kdo toho ví víc a vyhraje? Aplikace je komplet ZDARMA a v češtině. :) 


Počet hráčů: 2 945
Počet úloh: 11 833

Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si:

Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Happy Street 1 U2,3 Word order  - Jana Březinová
 2. Ohebné slovní druhy - Zuzana Lindovská
 3. Dni v týdnu.Názvy měsíců. Roční období - Anastasia
 4. Daně a podnikání  - Marek Dvořák
 5. Větné členy opakování - Lenka Žemberyová
 6. EKG křivky 1 - Robert Pleskot
 7. DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT - Lena
 8. INFINITIV - Danielar Pedagog
 9. CO JE NA OBRÁZKU?  - Lenka Votrubcova
 10. Poznávačka: ptáci ve městě - Markéta Maky-Orel Machová
 11. Slova souřadná - Julie Nedělová
 12. Expozice - Marek Dvořák
 13. Clona - Marek Dvořák
 14. ČTENÍ SLOV - M, L, S - Iva Vraná
 15. Věty s podmětem a bez podmětu - Jitka Burdová
 16. Kyseliny kolem nás - Martina Fialková
 17. Základní literární pojmy 6. ročník - Janula Kiziridisová Latýnová
 18. Vyřeš zadané úkoly. Na konci získáš druhou číslici ke kódu, abys odemkl(a) zámek. - Martina Nováková
 19. Vlajky, hlavní města, světadíly   - Anysea
 20. Druh přísudku - Martina Kolářová
 21. Historie a stavba atomu - Martina Tóthová
 22. Animals - Kristýna Šimčíková
 23. Úvod do informatiky - Zdenek
 24. informatika tipovačka - Lucie Svobodová
 25. geometrie 3. třída - Eva Svobodová
 26. Osová souměrnost ZŠ - Veronika Beličková
 27. AUSTRÁLIE - Tomáš Šplíchal
 28. Život a vláda Marie Terezie - Elen
 29. Komplexní čísla: mocniny - Veronika Procházková
 30. Enzymy - Martina Fialková
 31. Žahavci - Delfín Růžový
 32. Násobení a dělení - Michaela Bernhardová
 33. Zlomky - Teika22
 34. Světlo a nasvícení scény II. - Tipy a triky jak docílit filmového vzhledu?  - Marek Dvořák
 35. AJ4 prostý čas přítomný - otázky - Lucie Molyneux-Dickinson
 36. Fyzikální veličiny - Chris
 37. Zemědělství  - David Hoang
 38. Druhy zájmen - Jan Kopecký
 39. Rozlište věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty - Martina Pincová
 40. Měkké a tvrdé souhlásky - Kamila Sokolíková
 41. MECHOROSTY - Honza Bauer
 42. BAROKO U NÁS  - Markéta Hrubá
 43. Renesance a humanismus - Gábi Kosinová
 44. Chemické reakce - Martina Tóthová
 45. Chemická reakce - Barbora Kolafová
 46. První světová válka - Sandra Krausová
 47. Rakousko, Prusko a Rusko - Mar Honz
 48. Techniky vedení - Veronika Igi
 49. Měkkýši - plži, mlži, hlavonožci - Renáta Hovoříková Svobodová
 50. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 51. Porovnávání zlomků - DvDíčko
 52. Násobení desetinných čísel - DvDíčko
 53. Druhy přísudků - Šárka Zelinská
 54. Česká republika - 5. třída - vlastivěda - Jitka Svozílková
 55. Doplň správný tvar zájmena "JÁ".  - Jan Kopecký
 56. Literární teorie - Sandra Krausová
 57. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 58. Vyjmenovaná slova po B - Barbora
 59. Násobíme, dělíme - Kamila Sokolíková
 60. Chemické prvky - Martina Tóthová
 61. Země, národnosti a jazyky - Lída Whiteside
 62. Doplňování tvarů podst.jm. - Lenka Kubečková
 63. Matematika 6.B - Veronika Beličková
 64. Žahavci a ploštěnky  - Eva Požárová
 65. Pohádka - Helena
 66. Poznávačka: ptáci ČR - zimní - Markéta Maky-Orel Machová
 67. Druhy přísudků - Pajik CZ
 68. Chytáky tvrdé Y po V - Jarošík
 69. Psaní velkých písmen - Alexandra Vavrošová
 70. PROCVIČOVÁNÍ I/Y VYJMENOVANÁ SLOVA - Teika22
 71. Brésil - nomenclature - Lucie Koudelková
 72. GOTIKA - Markéta Hrubá
 73. Hádání vyjmenovaných slov - Michal Metelka
 74. Česká přísloví - Kristián Thomas
 75. Australia - Pavel Drobek
 76. IT test - informatika - Tobiáš Vrána
 77. Matematika - sčítání do 15 - Veronika Veselá
 78. Teplota - Tereza Kasíková
 79. Sčítání a odčítání do 20 - Miroslava Leszková
 80. Česká a světová poezie počátku 20. století - Iveta Wrobelová
 81. Angličtina 3. třída - Jitka Svozílková
 82. Četba slov   - Marie Lysáková
 83. Shoda podmětu s přísudkem. (Přesuň panáčka ke správné odpovědi) - Martina Kolářová
 84. Jihočeský kraj - Daniela Kalhousová
 85. Řazení slovních druhů - Deniska Zemánková
 86. Trávicí soustava člověka - Vendy Podzimková
 87. PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ PODMÍNKY, PŘÍPUSTKY, ÚČELU A PŘÍČINY. - Jana Frýbertová
 88. ČESKÁ LITERATURA PO ROCE 1945 (společenská situace) - Iveta Wrobelová
 89. Vikingové  - Katka Štěpaníková
 90. SLOVNÍ  DRUHY  - Janula Kiziridisová Latýnová
 91. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 92. Sousloví, synonyma, antonyma, homonyma - Hana Drobková
 93. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - Nela Vítková
 94. 2. světová válka  - Štěpánka Tomanová
 95. Amerika - státy - LinguaUniversal
 96. L'eau sur la Terre - Jakub Vávra
 97. M - sčítání do 5 - Katerina Ryšková
 98. Opakování pravopisu zájmen a číslovek - Adriana Šarmírová
 99. Velká písmena - Anna Stollová
 100. Značky prvků - Martina Fialková

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. Dana Haková: 84 bodů
 2. Tereza Krulikovská: 70 bodů
 3. Kateřina Slabá: 55 bodů
 4. Martina Fialková: 54 bodů
 5. Eva Šmírová: 41 bodů

Celkový žebříček:

 1. Markéta Štefková: 2276 bodů
 2. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 3. Marek Dvořák: 1206 bodů
 4. Alexander Měsíček: 824 bodů
 5. Eva Mikula: 809 bodů