Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si: Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Fotografování - Martina Kopečková
 2. Informatika - dvojková soustava atd.  - Klára Horáková
 3. Úvod do jazyka C - Martina Kopečková
 4. Slovesa - opakování 1 - Léňa Winterová
 5. Kyslík a alkalické kovy - Petr Markus
 6. Správně zapiš slovo ze závorky - Jan Kopecký
 7. HYDROXIDY - Veronika Beličková
 8. IT test - informatika - Tobiáš Vrána
 9. Občanské právo - opakování - Lenka Zemanová Lindová
 10. 2.světová válka test - Gabriela Lexová
 11. 1. světová válka - příčiny - Kateřina
 12. Radioaktivita - Šárka Kostková
 13. DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT - Lena
 14. Desetinná čísla 5.třída - Hana Hýsková
 15. Měkkýši - plži, mlži, hlavonožci - Renáta Hovoříková Svobodová
 16. Země, národnosti a jazyky - Lída Whiteside
 17. GEOLOGICKÉ DĚJE - David Kalousek
 18. Daně a podnikání - Marek Dvořák
 19. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 20. Australia - Pavel Drobek
 21. The United Kingdom - Pavel Drobek
 22. Četba slov - Marie Lysáková
 23. Les   - Stárková Stanislava
 24. Animals - Teika22
 25. Animaux - Hlousji
 26. ÚNIKOVÁ HRA - SEŘAZENÍ ČÍSEL DO 20 - Eliška Havelková
 27. Animals - Kristýna Šimčíková
 28. Poznávačka: botanika ve městě - Markéta Maky-Orel Machová
 29. Rostlina - Dita Zacharová
 30. Nervová soustava a smysly  - Luci Šantrůčková
 31. biologie- poznávačka a pár jednoduchých otázek - Ondřej Štencl
 32. Hydrosféra - Terka Vlčková
 33. iframe hra - Marek Dvořák
 34. ČTENÍ  S POROZUMĚNÍM - Stárková Stanislava
 35. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 36. Chemické prvky - Martina Tóthová
 37. Vyjmenovaná slova - Robert Jakim
 38. BAROKNÍ SPOLEČNOST - Jan Kopecký
 39. Zlomky - Teika22
 40. Galvanický článek - Martina Fialková
 41. AUTOŘI 1 POLOVINY 20. STOLETÍ - Tereza Bartošáková
 42. Úvod do informatiky - Zdenek
 43. Pavoukovci - 5. tř. - Petr Markus
 44. Pavoukovci   - Karolína Nietscheová
 45. Přemyslovci - Václav
 46. Periodická tabulka prvků - Martina Tóthová
 47. Chemická reakce - Barbora Kolafová
 48. Městský stát sparta - iva
 49. GEOLOGICKÉ DĚJE II - David Kalousek
 50. Nervová soustava - Honza
 51. Nervová soustava - Barbora Fialová
 52. Nervová soustava - TZ
 53. Biologie - Nervová soustava - Šimon Spilka
 54. Členovci, pavoukovci, terénní cvičení - Milan
 55. Tepelné vodiče a izolanty - Jane Fox
 56. Opakování pravopisu - Ludmila Čáblová
 57. Přijímačky, video 1 - Pravopis - Tomas Ficza
 58. Božena Němcová - Sedmero krkavců - Nikol
 59. Fyzikální veličiny - Chris
 60. Měření dějinného času - Josef Suchánek
 61. Česká přísloví - Kristián Thomas
 62. Informatický test - Filip Svanda
 63. Živá abeceda - Lucie Němcová
 64. ČTENÍ SLOV - M, L, S - Iva Vraná
 65. Typografie - Pavlína
 66. Podstatná jména ROD - Martina Havlíková
 67. PROCVIČOVÁNÍ SLOVÍČEK - HAPPY HOUSE - UNIT 5- MY HOUSE   - Verča Vášová
 68. Choose the opposites!  - Jana Samková
 69. Halogeny - Martina Fialková
 70. Život a vláda Marie Terezie - Elen
 71. Termodynamika  - Martina Fialková
 72. SLOVNÍ DRUHY - opakování na úvod - Zuzana Raiserová
 73. Česká a světová poezie počátku 20. století - Iveta Wrobelová
 74. Česká próza 1.pol.20.stol. - Lucie Červenková
 75. Čech x Vrchlický - Alžběta Rückerová
 76. ČESKÁ LITERATURA PO ROCE 1945 (společenská situace) - Iveta Wrobelová
 77. ČESKÁ STŘEDOVĚKÁ LITERATURA a JAN HUS - Iveta Wrobelová
 78. Osová souměrnost ZŠ - Veronika Beličková
 79. Bakterie 1 - Markéta Maky-Orel Machová
 80. Viry 4 - Markéta Maky-Orel Machová
 81. Viry 3 - AIDS - Markéta Maky-Orel Machová
 82. Viry 2 - Markéta Maky-Orel Machová
 83. Pravopis příjmení - Kateřina Vnenková
 84. Genetika: využití - Markéta Maky-Orel Machová
 85. Genetika III - Markéta Maky-Orel Machová
 86. Bakteriální onemocnění - Lenka Foppová
 87. Genetika I - Markéta Maky-Orel Machová
 88. Biologické vědy, o kterých vůbec nevíš, ale mají smysl! - Markéta Maky-Orel Machová
 89. Organizmy a prostředí - Jana
 90. Věty s podmětem, bez podmětu a větné ekvivalenty - Šárka Zelinská
 91. Živnost - Marek Dvořák
 92. Základní pojmy on-line marketingu - Marek Dvořák
 93. Český jazyk se slovníkem spisovné češtiny - Gabriela Lexová
 94. Lidské orgány - Zlatka Mlčochová
 95. Druhy přísudků - Šárka Zelinská
 96. GEOLOGICKÉ DĚJE III - David Kalousek
 97. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 98. Předložky a minulý čas  - Alex
 99. PŘEDLOŽKY S DATIVEM A AKUZATIVEM - Zuzana Raiserová
 100. Poznávačka: hmyz - Markéta Maky-Orel Machová

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

Celkový žebříček:

 1. Markéta Štefková: 1652 bodů
 2. Marek Dvořák: 1306 bodů
 3. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 4. Elizabeth Kolářová: 982 bodů
 5. Martina Fialková: 732 bodů