Uč (se) efektivně a zábavně!

Vytvoř snadno vzdělávací hry nebo je dej za úkol, látka se tak rychle učí. Hry udělají z tvojí hodiny, přednášky nebo školení zážitek! Z každé hry jde vytvořit turnaj, ve kterém hráči poměří síly a zažijou pořádný adrenalin. ZDARMA a bez instalace, vše běží tady na webu. 


Počet hráčů: 1296

Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si:

Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Daně a podnikání  - Marek Dvořák
 2. AJ4 prostý čas přítomný - otázky - Lucie Molyneux-Dickinson
 3. PROCVIČOVÁNÍ SLOVÍČEK - HAPPY HOUSE - UNIT 5- MY HOUSE   - Verča Vášová
 4. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - Nela Vítková
 5. Australia - Pavel Drobek
 6. Earth - Vivasamaossani Square
 7. Angličtina 3. třída - Jitka Svozílková
 8. AJ4- pořadí slov v otázce - Lucie Molyneux-Dickinson
 9. Brazílie - Amálie Nikodýmová
 10. Ekologie - opakování I - Marta Medřická
 11. Hlad ve světě - Matěj Pelus
 12. Hydrosféra - Terka Vlčková
 13. AUSTRÁLIE - Tomáš Šplíchal
 14. Zdroje el. napětí, Účinky el. proudu a el. spotřebiče - Tomáš Šplíchal
 15. Vlastnosti kapalin (7. třída) - Tomáš Šplíchal
 16. Techniky vedení - Veronika Igi
 17. ALKOHOLY - Pavla Čermáková
 18. Chemické prvky - Martina Tóthová
 19. Matematika 7.ročník - Michala Palátová
 20. The United Kingdom - Pavel Drobek
 21. Procvičování slovní zásoby 7. lekce + nové fráze. - Julie Nedělová
 22. Pravopis - podstatná jména rod ženský - Martina Vőrőšová
 23. Rusko - Veronika Matoušková
 24. pojď si hrát - Jaromíra Večeřová
 25. Buňka: eukaryotická - rozdíly - Markéta Maky-Orel Machová
 26. Biologie - Historie a zajímavosti - Lukas Tryer
 27. Vikingové  - Katka Štěpaníková
 28. DESETINNÁ ČÍSLA - Martina Havlíková
 29. Fyzikální veličiny 1 (A) - Tomáš Šplíchal
 30. Definiční obor a obor hodnot funkce - Veronika Procházková
 31. Literatura 2. poloviny 20. století  - Gábi Kosinová
 32. Poznávačka: hmyz - Markéta Maky-Orel Machová
 33. Člověk - Vojtěch Šír
 34. Klesající/rostoucí/konstantní lineární funkce - Veronika Procházková
 35. SČÍTÁNÍ DO 100 S PŘECHODEM PŘES ZÁKLAD DESET - Verča Vášová
 36. Podmět, přísudek - Barbora Blahutová
 37. Sousední státy ČR - Alena Vodičková
 38. Brésil - nomenclature - Lucie Koudelková
 39. Střední Evropa - Rakousko, Maďarsko, Slovensko - Pavlína Perglová
 40. Památky Evropy  - Klára Pelikánová
 41. El. proud v kapalinách a plynech - Tomáš Šplíchal
 42. Souvětí a věta jednoduchá: doplňování VH a VV nebo VJ - Léňa Winterová
 43. Druhy přísudků - Martina Švárová
 44. Poznávačka: botanika ve městě - Markéta Maky-Orel Machová
 45. Skladba - Alice Bedáňová
 46. Příběh v minulém čase prostém - Martina Konečná
 47. Měkké a tvrdé souhlásky - Kamila Sokolíková
 48. Husitské války, 5. třída - Tereza Střížová
 49. Měkké a tvrdé souhlásky - Verča Vášová
 50. Slovíčka - food and clothes. - Petra Cvejnová
 51. Knihy z realismu - Mája Šafaříková
 52. Národní obrození  - Jitka Svozílková
 53. Matematika pro 2.B - Šárka Juřicova
 54. geometrie 3. třída - Eva Svobodová
 55. Matematika 4. třída  - Hana Hýsková
 56. Botanika: jarní rostliny - Markéta Maky-Orel Machová
 57. Desetinná čísla 5.třída - Hana Hýsková
 58. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 59. kvíz - lidské tělo - Adam Sýkora
 60. Druhy podmětu - Pavla Seidlová
 61. Slované v českých zemích - Katka Štěpaníková
 62. slovní druhy - Barbora Blahutová
 63. Druhy přísudků - Pajik CZ
 64. Člověk - Anička Bui
 65. člověk - Sára Barthová
 66. Lyžování - Marek Dvořák
 67. Podmět a přísudek - Aneta Petržilková
 68. Dativ 1 - Šárka Teichmannová
 69. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 70. INFINITIV - Danielar Pedagog
 71. Sčítání do 100 - Irena Marvanová
 72. Kroužkovci ZŠ - Lenka Fárková
 73. Počátky křesťanství - charakteristika náboženství - Danielar Pedagog
 74. Prvouka pro 1.třídu - roční období - Jana Chalupová Hlávková
 75. Dobrodružná literatura  - Mája Šafaříková
 76. Oceánie - Tomáš Šplíchal
 77. Oceán - Tomáš Šplíchal
 78. Žahavci a ploštěnky  - Eva Požárová
 79. Žahavci - Delfín Růžový
 80. Plazi v ČR - Markéta Maky-Orel Machová
 81. Zvířecí rekordmani - Matyáš Novotný
 82. biomy - Delfín Růžový
 83. Procvičování - Project third edition -  Places, People - Alena Vodičková
 84. Opakování pravopisu zájmen a číslovek - Adriana Šarmírová
 85. Státy Asie 1 - Tomáš Šplíchal
 86. Věty hlavní a věty vedlejší - Adéla Slavíčková
 87. Příslovečná určení   - Lenka Vondráková
 88. Rostlina - Dita Zacharová
 89. Světlo: Přímočaré šíření světla, rychlost světla. - Tomáš Šplíchal
 90. Světlo: Oko - Tomáš Šplíchal
 91. Světlo: Rozklad světla hranolem, barvy - Tomáš Šplíchal
 92. Světlo: Lom světla, čočky, zobrazení předmětů čočkami - Tomáš Šplíchal
 93. Odraz světla na rovinném zrcadle, kulová zrcadla - Tomáš Šplíchal
 94. Stín, polostín, zatmění Slunce, zatmění Měsíce, fáze Měsíce - Tomáš Šplíchal
 95. Können - Martina Rybářová
 96. OČKOVÁNÍ - Petr Hromádka
 97. STAVBA ZEMĚ - David Kalousek
 98. Pravopis zájmen (mě/mně, sebou/s sebou, délka koncovek) - Jana Vondroušová
 99. Seřaďte podle času - Martina Plchová
 100. Řasy I - Markéta Maky-Orel Machová

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. Háňa Hlušičková: 1 bodů

Celkový žebříček:

 1. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 2. Marek Dvořák: 786 bodů
 3. Matouš Marek: 539 bodů
 4. Marie Pospi: 412 bodů
 5. Nitai Tygřík: 303 bodů