Uč (se) efektivně a zábavně!

Vytvoř zábavnou hru, ze hry turnaj, pošli na něj odkaz kamarádům, studentům nebo kolegům a poměřte v turnaji síly. Kdo toho ví víc a vyhraje? Aplikace je komplet ZDARMA a v češtině. :) 


Počet hráčů: 3 480
Počet úloh: 14 133

Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si:

Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. NÁRODNÍ OBROZENÍ - Daniela Šestáková
 2. přídavná jména - doplňování koncovky - Eliška Niederlová
 3. Útvary národního jazyka - Iveta Wrobelová
 4. NÁRODNÍ OBROZENÍ - Lukáš
 5. Kyseliny kolem nás - Martina Fialková
 6. Česká přísloví - Kristián Thomas
 7. Časování pravidelných sloves - Kateřina
 8. být nebo bít - Vondrášková Štěpánka
 9. Chemické reakce - Martina Tóthová
 10. 2. světová válka  - Štěpánka Tomanová
 11. Kostra-Svaly-Kůže-5tř. - HanPak
 12. Podstatná jména konkrétní a abstraktní - Kateřina
 13. BUŇKA :ROZDÍLY MEZI ROSTLINOU A ŽIVOČIŠNOU - LinguaUniversal
 14. Zlomky - Teika22
 15. Živnost - Marek Dvořák
 16. STŘEDOVĚKÁ LITERATURA - Iveta Wrobelová
 17. Daně a podnikání - Marek Dvořák
 18. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 19. Titulky - Jaroslava Krmela Vacková
 20. PRAVOPIS y/i - 7. ročník - Janula Kiziridisová Latýnová
 21. AJ 3 - pořádek slov ve vĕtĕ - Alena
 22. ČTENÍ  S POROZUMĚNÍM - Stárková Stanislava
 23. Kompozice a typy záběrů  - Marek Dvořák
 24. Světlo a nasvícení scény II. - Tipy a triky jak docílit filmového vzhledu?  - Marek Dvořák
 25. Kontrola znalostí - Anastasia
 26. Techniky vedení - Veronika Igi
 27. Deutsch mit Max I. lekce 1 - Lenka Klepalová
 28. Vodík a kyslík - Martina Tóthová
 29. Úvod do informatiky - Zdenek
 30. Clona - Marek Dvořák
 31. Desetinná čísla 5.třída - Hana Hýsková
 32. Číslovky - druhy a skloňování - Jana Vondroušová
 33. ČTENÍ SLOV - M, L, S - Iva Vraná
 34. Lineární funkce (Opakování) - Lukáš Plevač
 35. Amerika - státy - LinguaUniversal
 36. AUSTRÁLIE - Tomáš Šplíchal
 37. Člověk jako živočich - Hana Kopecká
 38. Fake nebo real photo? - Jaroslava Krmela Vacková
 39. SLOVNÍ DRUHY - opakování na úvod - Zuzana Raiserová
 40. Poznej ptáky - Jany
 41. Poznáváme ptáky - Jitka Vodrážková
 42. PROMĚNA U HMYZU - Magdaléna Slámová
 43. Pravopis zájmen (mě/mně, sebou/s sebou, délka koncovek) - Jana Vondroušová
 44. Členovci, pavoukovci, terénní cvičení - Milan
 45. Doplň správný tvar zájmena já - mě/mně. - Martina Kolářová
 46. Pavoukovci - 5. tř. - Petr Markus
 47. Pavoukovci   - Karolína Nietscheová
 48. BIOLOGIE - PAVOUKOVCI - Jan Vávra
 49. Hádání vyjmenovaných slov - Michal Metelka
 50. PTÁCI STÁLÍ A STĚHOVAVÍ - Jany
 51. Časování pravidelných sloves, slovese haben a sein - Zuzana
 52. Vedlejší věty - Hana Drobková
 53. Periodická tabulka prvků - Martina Tóthová
 54. Matematika 4. třída  - Hana Hýsková
 55. Chemické prvky - Martina Tóthová
 56. Mnohonožky, stonožky - Markéta Špelinová
 57. Pravopis přídavných jmen - Petra Horčičková
 58. Byzantská říše - Viktorie Kašubiaková
 59. Život a vláda Marie Terezie - Elen
 60. Vikingové - Mirka Trčková
 61. Vikingové  - Katka Štěpaníková
 62. Druhy přívlastku - Martina Kolářová
 63. Chemická reakce - Barbora Kolafová
 64. A, an, some, any - Monika
 65. VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ SIL -
 66. Animals - Kristýna Šimčíková
 67. informatika tipovačka - Lucie Svobodová
 68. Informatika - dvojková soustava atd.  - Klára Horáková
 69. Informatický test - Filip Svanda
 70. Kroužkovci ZŠ - Lenka Fárková
 71. Poznávačka: ptáci běžní ale málo vidění - Markéta Maky-Orel Machová
 72.   online test - Jihomoravský a Pardubický kraj  - Daniela Kalhousová
 73. deriváty uhlovodíků - Eliška Cvingráfová
 74. Poezie 1.poloviny 20.století - Iveta Wrobelová
 75. Velká písmena - Anna Stollová
 76. Typografie - Pavlína
 77. PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ PODMÍNKY, PŘÍPUSTKY, ÚČELU A PŘÍČINY. - Jana Frýbertová
 78. Obohacování slovní zásoby - Jitka Burdová
 79. Druh přísudku - Martina Kolářová
 80. Doplň správný tvar číslovky DVA, nebo OBA. - Martina Kolářová
 81. Česká próza 1.pol.20.stol. - Lucie Červenková
 82. Měkkýši - plži, mlži, hlavonožci - Renáta Hovoříková Svobodová
 83. Značky prvků - Martina Fialková
 84. Kyslík a alkalické kovy - Petr Markus
 85. CO JE NA OBRÁZKU? - Lenka Votrubcova
 86. snake TEST - Lukáš Plevač
 87. sort TEST - Lukáš Plevač
 88. Test CHOSE - Lukáš Plevač
 89. Poznávačka: hmyz - Markéta Maky-Orel Machová
 90. HMYZ - Matthew Profous
 91. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 92. Pohádka - Helena
 93. Přemyslovci - Václav
 94. Přírodověda 4 - Veronika Beličková
 95. Fyzikální veličiny - Chris
 96. Správné slovo k obrázku. - Šárka Brixiová
 97. Ohebné slovní druhy - Zuzana Lindovská
 98. AJ4- pořadí slov v otázce - Lucie Molyneux-Dickinson
 99. Husitské války, 5. třída - Tereza Střížová
 100. AJ4 prostý čas přítomný - otázky - Lucie Molyneux-Dickinson

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. nikolas šebek: 170 bodů
 2. Eliška Niederlová: 157 bodů
 3. Anna Chlachulová: 137 bodů
 4. Elizabeth Kolářová: 100 bodů
 5. Lukáš: 88 bodů

Celkový žebříček:

 1. Markéta Štefková: 2264 bodů
 2. Marek Dvořák: 1301 bodů
 3. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 4. Eva Mikula: 809 bodů
 5. Alexander Měsíček: 769 bodů