Uč (se) efektivně a zábavně!

Vytvoř zábavnou hru, ze hry turnaj, pošli na něj odkaz kamarádům, studentům nebo kolegům a poměřte v turnaji síly. Kdo toho ví víc a vyhraje? Aplikace je komplet ZDARMA a v češtině. :) 


Počet hráčů: 2 945
Počet úloh: 11 830

Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si:

Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. EKG křivky 1 - Robert Pleskot
 2. INFINITIV - Danielar Pedagog
 3. Větné členy opakování - Lenka Žemberyová
 4. CO JE NA OBRÁZKU?  - Lenka Votrubcova
 5. Poznávačka: ptáci ve městě - Markéta Maky-Orel Machová
 6. Slova souřadná - Julie Nedělová
 7. Expozice - Marek Dvořák
 8. Clona - Marek Dvořák
 9. ČTENÍ SLOV - M, L, S - Iva Vraná
 10. Daně a podnikání  - Marek Dvořák
 11. Věty s podmětem a bez podmětu - Jitka Burdová
 12. Kyseliny kolem nás - Martina Fialková
 13. Základní literární pojmy 6. ročník - Janula Kiziridisová Latýnová
 14. Vyřeš zadané úkoly. Na konci získáš druhou číslici ke kódu, abys odemkl(a) zámek. - Martina Nováková
 15. Vlajky, hlavní města, světadíly   - Anysea
 16. Druh přísudku - Martina Kolářová
 17. Historie a stavba atomu - Martina Tóthová
 18. Animals - Kristýna Šimčíková
 19. Úvod do informatiky - Zdenek
 20. informatika tipovačka - Lucie Svobodová
 21. geometrie 3. třída - Eva Svobodová
 22. Osová souměrnost ZŠ - Veronika Beličková
 23. AUSTRÁLIE - Tomáš Šplíchal
 24. Život a vláda Marie Terezie - Elen
 25. Komplexní čísla: mocniny - Veronika Procházková
 26. Enzymy - Martina Fialková
 27. Žahavci - Delfín Růžový
 28. Násobení a dělení - Michaela Bernhardová
 29. Zlomky - Teika22
 30. Světlo a nasvícení scény II. - Tipy a triky jak docílit filmového vzhledu?  - Marek Dvořák
 31. AJ4 prostý čas přítomný - otázky - Lucie Molyneux-Dickinson
 32. Fyzikální veličiny - Chris
 33. Zemědělství  - David Hoang
 34. Druhy zájmen - Jan Kopecký
 35. Rozlište věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty - Martina Pincová
 36. Happy Street 1 U2,3 Word order  - Jana Březinová
 37. Měkké a tvrdé souhlásky - Kamila Sokolíková
 38. MECHOROSTY - Honza Bauer
 39. BAROKO U NÁS  - Markéta Hrubá
 40. Renesance a humanismus - Gábi Kosinová
 41. Chemické reakce - Martina Tóthová
 42. Chemická reakce - Barbora Kolafová
 43. První světová válka - Sandra Krausová
 44. Rakousko, Prusko a Rusko - Mar Honz
 45. Techniky vedení - Veronika Igi
 46. Měkkýši - plži, mlži, hlavonožci - Renáta Hovoříková Svobodová
 47. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 48. Porovnávání zlomků - DvDíčko
 49. Násobení desetinných čísel - DvDíčko
 50. Druhy přísudků - Šárka Zelinská
 51. Dni v týdnu.Názvy měsíců. Roční období - Anastasia
 52. Česká republika - 5. třída - vlastivěda - Jitka Svozílková
 53. DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT - Lena
 54. Doplň správný tvar zájmena "JÁ".  - Jan Kopecký
 55. Literární teorie - Sandra Krausová
 56. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 57. Vyjmenovaná slova po B - Barbora
 58. Násobíme, dělíme - Kamila Sokolíková
 59. Chemické prvky - Martina Tóthová
 60. Země, národnosti a jazyky - Lída Whiteside
 61. Doplňování tvarů podst.jm. - Lenka Kubečková
 62. Matematika 6.B - Veronika Beličková
 63. Žahavci a ploštěnky  - Eva Požárová
 64. Pohádka - Helena
 65. Poznávačka: ptáci ČR - zimní - Markéta Maky-Orel Machová
 66. Druhy přísudků - Pajik CZ
 67. Chytáky tvrdé Y po V - Jarošík
 68. Psaní velkých písmen - Alexandra Vavrošová
 69. PROCVIČOVÁNÍ I/Y VYJMENOVANÁ SLOVA - Teika22
 70. Brésil - nomenclature - Lucie Koudelková
 71. GOTIKA - Markéta Hrubá
 72. Hádání vyjmenovaných slov - Michal Metelka
 73. Česká přísloví - Kristián Thomas
 74. Australia - Pavel Drobek
 75. IT test - informatika - Tobiáš Vrána
 76. Matematika - sčítání do 15 - Veronika Veselá
 77. Teplota - Tereza Kasíková
 78. Sčítání a odčítání do 20 - Miroslava Leszková
 79. Česká a světová poezie počátku 20. století - Iveta Wrobelová
 80. Angličtina 3. třída - Jitka Svozílková
 81. Četba slov   - Marie Lysáková
 82. Shoda podmětu s přísudkem. (Přesuň panáčka ke správné odpovědi) - Martina Kolářová
 83. Jihočeský kraj - Daniela Kalhousová
 84. Řazení slovních druhů - Deniska Zemánková
 85. Trávicí soustava člověka - Vendy Podzimková
 86. PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ PODMÍNKY, PŘÍPUSTKY, ÚČELU A PŘÍČINY. - Jana Frýbertová
 87. ČESKÁ LITERATURA PO ROCE 1945 (společenská situace) - Iveta Wrobelová
 88. Vikingové  - Katka Štěpaníková
 89. SLOVNÍ  DRUHY  - Janula Kiziridisová Latýnová
 90. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 91. Sousloví, synonyma, antonyma, homonyma - Hana Drobková
 92. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - Nela Vítková
 93. 2. světová válka  - Štěpánka Tomanová
 94. Amerika - státy - LinguaUniversal
 95. L'eau sur la Terre - Jakub Vávra
 96. M - sčítání do 5 - Katerina Ryšková
 97. Opakování pravopisu zájmen a číslovek - Adriana Šarmírová
 98. Velká písmena - Anna Stollová
 99. Značky prvků - Martina Fialková
 100. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. Dana Haková: 84 bodů
 2. Tereza Krulikovská: 70 bodů
 3. Kateřina Slabá: 55 bodů
 4. Martina Fialková: 54 bodů
 5. Eva Šmírová: 41 bodů

Celkový žebříček:

 1. Markéta Štefková: 2276 bodů
 2. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 3. Marek Dvořák: 1206 bodů
 4. Alexander Měsíček: 824 bodů
 5. Eva Mikula: 809 bodů