Učitelé, ušetřete 100 hodin času ročně!   

Víte, že strávíte v průměru 100 hodin ročně opravou testů? Tisícům z vás už ale šetří čas naše aplikace. Jak? Vytvořte testovací hru a pošlete ji studentům. Nebo využijte nějakou z tisíců hotových her. Na konci hry hned uvidíte výsledky a navíc bude hodina zábavnější. Aplikace je komplet ZDARMA a v češtině. :)  


Počet hráčů: 3 735
Počet úloh: 15 261

Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si:

Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Chemická reakce - Barbora Kolafová
 2. Chemické prvky - Martina Tóthová
 3. Poznávačka: ptáci běžní ale málo vidění - Markéta Maky-Orel Machová
 4. CO JE NA OBRÁZKU? - Lenka Votrubcova
 5. ÚNIKOVÁ HRA - SEŘAZENÍ ČÍSEL DO 20 - Eliška Havelková
 6. Živnost - Marek Dvořák
 7. Daně a podnikání - Marek Dvořák
 8. Halogeny - Martina Fialková
 9. Úvod do informatiky - Zdenek
 10. Řazení slovních druhů - Deniska Zemánková
 11. Chytáky tvrdé Y po V - Jarošík
 12. IT test - informatika - Tobiáš Vrána
 13. Bajky - Zuzana Zítková
 14. Opakování pravopisu - Ludmila Čáblová
 15. Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem - Ludmila Čáblová
 16. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 17. Lidské orgány - Zlatka Mlčochová
 18. Počátky křesťanství - charakteristika náboženství - Danielar Pedagog
 19. Základní pojmy on-line marketingu - Marek Dvořák
 20. Co je to chemie? - Martina Tóthová
 21. Severní a Jižní Amerika - Adéla Pavlatová
 22. Stupňování přídavných jmen - Lenka Žemberyová
 23. Hydsrostatický tlak - Jakub Hromas
 24. Odraz světla na rovinném zrcadle, kulová zrcadla - Tomáš Šplíchal
 25. Fyzika - Anežka Hovorková
 26. Klesající/rostoucí/konstantní lineární funkce - Veronika Procházková
 27. Chemie - vlastnosti látek - Helena Hrdinová
 28. ALKOHOLY - Pavla Čermáková
 29. ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY - Daniela Henkenová
 30. BIOLOGIE - KORÝŠI - Jan Vávra
 31. Pravěk - Teika22
 32. Rozvíjející větné členy - Tom Poklop
 33. Techniky vedení - Veronika Igi
 34. Základy pracovního práva - Lenka Zemanová Lindová
 35. ČTENÍ SLOV - M, L, S - Iva Vraná
 36. Doplňování tvarů podst.jm. - Lenka Kubečková
 37. Číslovky - druhy a skloňování - Jana Vondroušová
 38. Česká přísloví - Kristián Thomas
 39. Opakování pravopisu zájmen a číslovek - Adriana Šarmírová
 40. 2. světová válka  - Štěpánka Tomanová
 41. iframe hra - Marek Dvořák
 42. Tělesa a látky ( rozhodni zda se jedná o těleso nebo látku) - Jolana Novakova
 43. PROCVIČOVÁNÍ I/Y VYJMENOVANÁ SLOVA - Teika22
 44. Nepravidelná slovesa - Agi Leskovjanová
 45. Porovnávání čísel do 10 000 - Marta Kočí
 46. Opakování (buńka, soustava organismů) - Barča Heřmanská
 47. Ploštěnci -
 48. BAROKNÍ SPOLEČNOST - Jan Kopecký
 49. Žahavci - Delfín Růžový
 50. Kapraďorosty - Alena Bauerova
 51. Deutsch mit Max I. lekce 1 - Lenka Klepalová
 52. Řasy I - Markéta Maky-Orel Machová
 53. Nepravidelná slovesa - past simple - Alexandra Vavrošová
 54. Present Simple vs Present Continuous (Přítomný čas prostý vs Přítomný čas průběhový) - Lída Whiteside
 55. Příběh v minulém čase prostém - Martina Konečná
 56. Animals - Kristýna Šimčíková
 57. hádání států a jejich vlajek - cupi1111
 58. Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent - Hana Zaplatílková
 59. CHemie 8tř. prvky 2. skupina - Adam
 60. Slovo k obrázku SLMP AEOI - Jany
 61. Renesance a humanismus - Gábi Kosinová
 62. Literární teorie - Sandra Krausová
 63. ČTENÍ  S POROZUMĚNÍM - Stárková Stanislava
 64. Informatický test - Filip Svanda
 65. Větné členy - Lucie Červenková
 66. PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ PODMÍNKY, PŘÍPUSTKY, ÚČELU A PŘÍČINY. - Jana Frýbertová
 67. SLOVNÍ DRUHY - Stárková Stanislava
 68. Historie počítačů, internetu - Anezka
 69. A, an, some, any - Monika
 70. Český Jazyk 8. třída - Marcelka Márová
 71. Třídění odpadků - Vivasamaossani Square
 72. Fyzikální veličiny - Chris
 73. FAMILIE - Zuzana Raiserová
 74. Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent - Iveta Wrobelová
 75. AJ 3 - pořádek slov ve vĕtĕ - Alena
 76. Procvičování slovní zásoby 7. lekce + nové fráze. - Julie Nedělová
 77. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 78. Pravopis, větné ekvivalenty - Hana Drobková
 79. slovní druhy - Eva Svobodová
 80. Značky prvků - Martina Fialková
 81. Zlomky - výpočet části z celku - Martin Palát
 82. PRAVOPIS y/i - 7. ročník - Janula Kiziridisová Latýnová
 83. Informatika - dvojková soustava atd.  - Klára Horáková
 84. Jak se efektivně učit? - Marek Dvořák
 85. Ohebné slovní druhy - Zuzana Lindovská
 86. Obohacování slovní zásoby - Jitka Burdová
 87. Konkrétní nebo abstraktní? - Martina Švárová
 88. Koncovky přídavných jmen - Kateřina Vnenková
 89. Jména hromadná, látková, pomnožná. - Jan Kopecký
 90. INFINITIV - Danielar Pedagog
 91. Druhy a vzory přídavných jmen (6. ročník) - Michaela Havlová
 92. Dplňování a určování předpon - vi, ví/vy, vý - Jolana Karhanová
 93. Doplň správný tvar zájmena "JÁ". - Jan Kopecký
 94. DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT - Lena
 95. Útvary národního jazyka - Iveta Wrobelová
 96. Základní literární pojmy (pro 7.třídu) - Lucie Červenková
 97. Násobilka 5 a dělení se zbytkem - Vondrášková Štěpánka
 98. DESETINNÁ ČÍSLA - Martina Havlíková
 99. Expozice - Marek Dvořák
 100. Fotografování - Martina Kopečková

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

Celkový žebříček:

 1. Markéta Štefková: 1971 bodů
 2. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 3. Marek Dvořák: 1228 bodů
 4. Elizabeth Kolářová: 1001 bodů
 5. Eva Mikula: 670 bodů