Uč (se) efektivně a zábavně!

Vytvoř zábavnou hru, ze hry turnaj, pošli na něj odkaz kamarádům, studentům nebo kolegům a poměřte v turnaji síly. Kdo toho ví víc a vyhraje? Aplikace je komplet ZDARMA a v češtině. :) 


Počet hráčů: 3 629
Počet úloh: 14 895

Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si:

Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Grafika 2 - Martina Kopečková
 2. Questions and answers in past tense. - Jana Samková
 3. Present Simple vs Present Continuous (Přítomný čas prostý vs Přítomný čas průběhový) - Lída Whiteside
 4. Past contiuous - Kristýna Šimčíková
 5. Příběh v minulém čase prostém - Martina Konečná
 6. Nepravidelná slovesa - past simple - Alexandra Vavrošová
 7. Nepravidelná slovesa - Agi Leskovjanová
 8. Nepravidelná slovesa - Barbara Papeschová
 9. Přítomný čas průběhový 5. třída - Šárka Šašková
 10. Přítomný prostý čas - Zdeňka Winkelhöferová
 11. Pořádek slov v anglické větě - Eva Trňáková
 12. informatika tipovačka - Lucie Svobodová
 13. The United Kingdom - Pavel Drobek
 14. Osová souměrnost ZŠ - Veronika Beličková
 15. Hydsrostatický tlak - Jakub Hromas
 16. Přivlastňovací zájmena mein, sein, ihr - Kateřina
 17. Deutsch mit Max I. lekce 1 - Lenka Klepalová
 18. Dativ 2 - Šárka Teichmannová
 19. Dativ 1 - Šárka Teichmannová
 20. OPAKOVÁNÍ BEGINNERS CLASS - Kamila Hod
 21. AJ4- pořadí slov v otázce - Lucie Molyneux-Dickinson
 22. hádání států a jejich vlajek - cupi1111
 23. Skladba - Alice Bedáňová
 24. Městský stát sparta - iva
 25. Kulrura starověkého Řecka - Štěpánka Drozdová
 26. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 27. Slovesné tvary JEDNODUCHÉ a SLOŽENÉ - Danielar Pedagog
 28. SLOVESNÉ TVARY - procvičování - Petr Horčička
 29. Slovesa - rod, vid - Hana Drobková
 30. Přivlastňovací zájmena + předložky - Jára Paseka
 31. Podmiňovací způsob - Romana Cihlářová
 32. Kyslík a alkalické kovy - Petr Markus
 33. Český jazyk - Lucie
 34. Pavoukovci   - Karolína Nietscheová
 35. Pavoukovci - 5. tř. - Petr Markus
 36. DESETINNÁ ČÍSLA - Martina Havlíková
 37. PŘEDMĚT A PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ (PUM, PUČ, PUZ, PU míry) - Jana Frýbertová
 38. Zdroje el. napětí, Účinky el. proudu a el. spotřebiče - Tomáš Šplíchal
 39. Základní pojmy on-line marketingu - Marek Dvořák
 40. PŘÍSUDEK SLOVESNÝ, PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU - Andrea Pěchová
 41. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - Nela Vítková
 42. Literární teorie - Sandra Krausová
 43. IM RESTAURANT + ESSEN UND TRINKEN  - Zuzana Raiserová
 44. Česká próza 1.pol.20.stol. - Lucie Červenková
 45. ČESKÁ LITERATURA PO ROCE 1945 (společenská situace) - Iveta Wrobelová
 46. Čech x Vrchlický - Alžběta Rückerová
 47. ČTENÍ SLOV - M, L, S - Iva Vraná
 48. Číslovky - druhy a skloňování - Jana Vondroušová
 49. ČTENÍ  S POROZUMĚNÍM - Stárková Stanislava
 50. Poznávačka: ptáci ČR - zimní - Markéta Maky-Orel Machová
 51. Daně a podnikání - Marek Dvořák
 52. Fake nebo real photo? - Jaroslava Krmela Vacková
 53. Titulky - Jaroslava Krmela Vacková
 54. Přívlastek a podmět.  - Adéla Hoblíková
 55. Přívlastek shodný a neshodný - Zuzana Pravdová Klimešová
 56. Písmenkování :)  - Sovičky
 57. Živnost - Marek Dvořák
 58. Základy pracovního práva - Lenka Zemanová Lindová
 59. Oceán - Tomáš Šplíchal
 60. 1.4. Psychologie osobnosti - Tadeáš Múdry
 61. Druhy zájmen - Jan Kopecký
 62. Procenta zpaměti. - Yvona Reimerová
 63. Česká přísloví - Kristián Thomas
 64. JEDNOČLENY A MNOHOČLENY - Jitka
 65. Přídavná jména - přivlastňovací - Lenka Kubečková
 66. Časování pravidelných sloves - Kateřina
 67. Vyřeš zadané úkoly. Na konci získáš druhou číslici ke kódu, abys odemkl(a) zámek. - Martina Nováková
 68. Přímá a nepřímá úměra - Baruš Semencová
 69. Řazení slovních druhů - Deniska Zemánková
 70. Matematika 7.ročník - Michala Palátová
 71. Kraje ČR 1 - Zuzana Wöllnerová
 72. 2.4. Sociální struktura společnosti - Tadeáš Múdry
 73. Bílkoviny - Martina Fialková
 74. Jaderné elektrárny - Tadeáš Voldán
 75. PROCVIČOVÁNÍ I/Y VYJMENOVANÁ SLOVA - Teika22
 76. Tvary zájmena já - Danielar Pedagog
 77. Zájmena mi / my - Danielar Pedagog
 78. Matematika 4. třída  - Hana Hýsková
 79. Animaux - Hlousji
 80. ÚNIKOVÁ HRA - SEŘAZENÍ ČÍSEL DO 20 - Eliška Havelková
 81. PRAVOPIS y/i - 7. ročník - Janula Kiziridisová Latýnová
 82. Liberecký kraj - Martina Ema
 83. Násobilka 6 a dělení se zbytkem - Vondrášková Štěpánka
 84. Politický zeměpis–úvod: Státy a jejich seskupení - Terez
 85. Úvod do informatiky - Zdenek
 86. vyjmenovaná slova po v - Štěpánka Vondrášková
 87. AUSTRÁLIE - Tomáš Šplíchal
 88. Pravopisné cvičení 1 - vyjmenovaná slova + koncovky podst. jm. r. stř., žen. - Pavla Horáková
 89. Velká písmena - Anna Stollová
 90. Zdvojené souhlásky n/nn a skupiny bě/bje - Markéta Hrubá
 91. Slovesný rod - Mirka Trčková
 92. Animals - Kristýna Šimčíková
 93. člověk - Sára Barthová
 94. IT test - informatika - Tobiáš Vrána
 95. Amerika - státy - LinguaUniversal
 96. Život a vláda Marie Terezie - Elen
 97. Byzantská říše - Viktorie Kašubiaková
 98. 2. světová válka  - Štěpánka Tomanová
 99. Základy informatiky - Eliška Valentová
 100. Informatický test - Filip Svanda

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. Václav7: 28 bodů
 2. Marek Dvořák: 2 bodů

Celkový žebříček:

 1. Markéta Štefková: 2230 bodů
 2. Marek Dvořák: 1275 bodů
 3. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 4. Eva Mikula: 810 bodů
 5. Alexander Měsíček: 769 bodů