Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si: Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Příslovečné určení - František Toninger
 2. GOTIKA - Markéta Hrubá
 3. Úvod do informatiky - Zdenek
 4. Chytáky tvrdé Y po V - Jarošík
 5. Fyzika - Anežka Hovorková
 6. 2.světová válka test - Gabriela Lexová
 7. BAROKNÍ SPOLEČNOST - Jan Kopecký
 8. Život a vláda Marie Terezie - Elen
 9. 1. světová válka - příčiny - Kateřina
 10. Daně a podnikání - Marek Dvořák
 11. PÁROVÉ SOUHLÁSKY - Verča Vášová
 12. SČÍTÁNÍ DO 100 S PŘECHODEM PŘES ZÁKLAD DESET - Verča Vášová
 13. PROCVIČOVÁNÍ ROZKLADU ČÍSEL DO 20 - Eliška Havelková
 14. Kvíz: IT - Zeměpis - sport - Radim Čálek
 15. Matematika 4. třída  - Hana Hýsková
 16. PŘEDMĚT A PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ (PUM, PUČ, PUZ, PU míry) - Jana Frýbertová
 17. Rostlina - Dita Zacharová
 18. Rozmnožování rostlin a živočichů - Lenka Kohoutková
 19. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 20. Atom a jeho stavba - Martina Fialková
 21. European Capitals (extreme difficulty) - Tomas Vlach
 22. Animals - Kristýna Šimčíková
 23. iframe hra - Marek Dvořák
 24. Dni v týdnu.Názvy měsíců. Roční období - Anastasia
 25. Chemické prvky - Martina Tóthová
 26. ALKOHOLY - Pavla Čermáková
 27. Bílkoviny - Martina Fialková
 28. Značky prvků - Martina Fialková
 29. Základy pracovního práva - Lenka Zemanová Lindová
 30. Zemědělství  - David Hoang
 31. ÚNIKOVÁ HRA - SEŘAZENÍ ČÍSEL DO 20 - Eliška Havelková
 32. Jarní přírodovědný kvíz - Radka Síbrová
 33. Čeština-mluvnice - Honza
 34. Počátky křesťanství - charakteristika náboženství - Danielar Pedagog
 35. Sociologické experimenty - Helena
 36. BAROKO U NÁS  - Markéta Hrubá
 37. Slované v českých zemích - Katka Štěpaníková
 38. ČESKÁ LITERATURA PO ROCE 1945 (společenská situace) - Iveta Wrobelová
 39. Fotografování - Martina Kopečková
 40. Die Tiere  - Radka Kreibichová
 41. Die Familie - seřaď dle věku - KateřinaB
 42. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 43. Poznávačka: řasy - Markéta Maky-Orel Machová
 44. Základy informatiky - Eliška Valentová
 45. Napoleon a Napoleonské války - Eliska
 46. Chemie- názvosloví dvouprvkových sloučenin - Jolana Novakova
 47. DESETINNÁ ČÍSLA - Martina Havlíková
 48. Klesající/rostoucí/konstantní lineární funkce - Veronika Procházková
 49. Kontrola znalostí - Anastasia
 50. Lineární funkce (Opakování) - Lukáš Plevač
 51. Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV. - Petr Sýkora
 52. Za použití rejstříku ve šk. Atlasu rozhodněte, zda se jedná o průliv, průplav nebo záliv a daná místa si najděte v atlase, abyste věděli, kde leží. - Lukáš Slíva
 53. Členovci, pavoukovci, terénní cvičení - Milan
 54. Punské války - Danielar Pedagog
 55. Psaní velkých písmen - Alexandra Vavrošová
 56. Amerika - státy - LinguaUniversal
 57. Vícerozměrná pole v jazyku C - Martina Kopečková
 58. AJ 4 -shopping food a drinks - Alena
 59. Fyzikální veličiny - Katerina Sachova
 60. KUJBAAAA - Adam
 61. Informatický test - Filip Svanda
 62. Přídavná jména - procvičení   - Jana Podolská
 63. Vlastivěda - stavby Karla IV.  - Michaela Paulová
 64. Biologické vědy, o kterých vůbec nevíš, ale mají smysl! - Markéta Maky-Orel Machová
 65. Animaux - Hlousji
 66. Kyseliny kolem nás - Martina Fialková
 67. Opakování starověké literatury - Soňa
 68. Základní skladební dvojice - podmět a přísudek pro 4. třídu - Zuzana Lindovská
 69. Opakování pravopisu zájmen a číslovek - Adriana Šarmírová
 70. Termodynamika  - Martina Fialková
 71. Řasy II - Markéta Maky-Orel Machová
 72. Řasy I - Markéta Maky-Orel Machová
 73. Přemyslovci - Václav
 74. fseho chut - Ondřej Dohnálek
 75. Číslovky - druhy a skloňování - Jana Vondroušová
 76. Poznávačka: kosti lidského těla - Markéta Maky-Orel Machová
 77. Názvosloví organických sloučenin - Martina Fialková
 78. Český jazyk se slovníkem spisovné češtiny - Gabriela Lexová
 79. ČTENÍ  S POROZUMĚNÍM - Stárková Stanislava
 80. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 81. Přívlastek shodný a neshodný - Zuzana Pravdová Klimešová
 82. EKG křivky 1 - Robert Pleskot
 83. Vikingové  - Katka Štěpaníková
 84. BEZPEČNOST NA INTERNETU - Mgr. Libor Švandrlík
 85. IT test - informatika - Tobiáš Vrána
 86. Zlomky - Teika22
 87. DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT - Lena
 88. Informatika - dvojková soustava atd.  - Klára Horáková
 89. Vlajky, hlavní města, světadíly   - Anysea
 90. Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek - Lenka Papežová
 91. Chemická reakce - Barbora Kolafová
 92. Fyzikální veličiny - Chris
 93. Sluneční soustava - Daniela Kalhousová
 94. ÚSTECKÝ KRAJ - Leona
 95. STAVBA ZEMĚ - David Kalousek
 96. biomy - Delfín Růžový
 97. MECHOROSTY - Honza Bauer
 98. Hlad ve světě - Matěj Pelus
 99. Karlík a továrna na čokoládu - Roald Dahl - Kristýna
 100. Franz Kafka (Proměna) - Michaela Kotenová

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. Honza : 46 bodů
 2. Petra Dostálová: 24 bodů
 3. Marek Dvořák: 15 bodů
 4. Nikola: 11 bodů
 5. Beetle86: 9 bodů

Celkový žebříček:

 1. Markéta Štefková: 1652 bodů
 2. Marek Dvořák: 1316 bodů
 3. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 4. Elizabeth Kolářová: 982 bodů
 5. Martina Fialková: 749 bodů