Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si: Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Řazení slov podle abecedy - Julie Nedělová
 2. Číslovky - druhy a skloňování - Jana Vondroušová
 3. biomy - Delfín Růžový
 4. Počátky křesťanství - charakteristika náboženství - Danielar Pedagog
 5. Poznávačka: ptáci běžní ale málo vidění - Markéta Maky-Orel Machová
 6. Punské války - Danielar Pedagog
 7. DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT - Lena
 8. Kyseliny - Marek Dostál
 9. ÚNIKOVÁ HRA - VĚTŠÍ, MENŠÍ DO 20 - Eliška Havelková
 10. ÚNIKOVÁ HRA - SEŘAZENÍ ČÍSEL DO 20 - Eliška Havelková
 11. Větné členy , souvětí souřadné a podřadné , věta hlavní a vedlejší . - Eva Hankeová
 12. Rakousko, Prusko a Rusko - Mar Honz
 13. První světová válka - Sandra Krausová
 14. Napoleon a Napoleonské války - Eliska
 15. Městský stát sparta - iva
 16. Měření dějinného času - Josef Suchánek
 17. Husitské války, 5. třída - Tereza Střížová
 18. Slované v českých zemích - Katka Štěpaníková
 19. ČTENÍ  S POROZUMĚNÍM - Stárková Stanislava
 20. PROCVIČOVÁNÍ ČJ - Stárková Stanislava
 21. Chemie- názvosloví dvouprvkových sloučenin - Jolana Novakova
 22. Kapraďorosty - Alena Bauerova
 23. Jsem ichtyolog aneb hádej co studuji za živočichy? - Markéta Maky-Orel Machová
 24. Genetika I - Markéta Maky-Orel Machová
 25. GEOLOGIE KOLEM NÁS :) - David Kalousek
 26. GEOLOGICKÉ DĚJE II - David Kalousek
 27. GEOLOGICKÉ DĚJE - David Kalousek
 28. Fakta o zvířatech - Lucie
 29. Ekologie: abiogenní a biogenní faktory - Markéta Maky-Orel Machová
 30. HABSBURSKÁ MONARCHIE - Petra Cvejnová
 31. Život a vláda Marie Terezie - Elen
 32. GOTIKA - Markéta Hrubá
 33. 1. světová válka - příčiny - Kateřina
 34. DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ A HABS. MONARCHIE - Kristýna
 35. Binomická nomenklatura - Markéta Maky-Orel Machová
 36. Botanika: jarní rostliny - Markéta Maky-Orel Machová
 37. Co je to chemie? - Martina Tóthová
 38. PŘÍSUDEK SLOVESNÝ, PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU - Andrea Pěchová
 39. Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent - Iveta Wrobelová
 40. Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent - Hana Zaplatílková
 41. Významové poměry - Slávek
 42. větné členy - Kristýna Batrlová
 43. Daně a podnikání - Marek Dvořák
 44. Procvičování HMYZ - úvod (6. třída, učebnice Fraus) - Tereza Střížová
 45. Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek - Lenka Papežová
 46. Fake nebo real photo? - Jaroslava Krmela Vacková
 47. Atom a jeho stavba - Martina Fialková
 48. Česká přísloví - Kristián Thomas
 49. slovní druhy - Barbora Blahutová
 50. Druhy zájmen - Jan Kopecký
 51. ŘASY - Vojtěch Fraňa
 52. Časování prav. a neprav. sloves - začátečníci - Dita K.
 53. Historie a stavba atomu - Martina Tóthová
 54. Světový romantismus - Romana Kertisová
 55. Chemická reakce - Barbora Kolafová
 56. iframe hra - Marek Dvořák
 57. Procenta - procvičování  - Terka Machalová
 58. Český jazyk se slovníkem spisovné češtiny - Gabriela Lexová
 59. Fyzikální veličiny - Chris
 60. Vlastivěda - stavby Karla IV.  - Michaela Paulová
 61. ŘASY - Vojtěch Fraňa
 62. Zeměpis a Přírodopis - Julca Bulickova
 63. Člověk-trávicí soustava - Milan Sedlak
 64. Bílkoviny - Martina Fialková
 65. Základy pracovního práva - Lenka Zemanová Lindová
 66. Osová souměrnost ZŠ - Veronika Beličková
 67. Značky prvků - Martina Fialková
 68. Tlak, tlaková síla. Tření. - Karolína Hůlová
 69. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 70. člověk - Sára Barthová
 71. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 72. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 73. Přímá a nepřímá úměra - Baruš Semencová
 74. Zeměpis - kvíz1 - Daniela Kalhousová
 75. Zemědělství  - David Hoang
 76. SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - Lucie
 77. Poměr - sedmá třída - Baruš Semencová
 78. Matematika 7.ročník - Michala Palátová
 79. Úvod do informatiky - Zdenek
 80. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - Nela Vítková
 81. PROMĚNA U HMYZU - Magdaléna Slámová
 82. Řasy II - Markéta Maky-Orel Machová
 83. Bakterie 1 - Markéta Maky-Orel Machová
 84. CO JE SPRÁVNĚ? - Tereza Hofmanová
 85. Postatná jména 2 - Anna
 86. vyjmenovaná slova PROCVIČOVÁNÍ - Kristýna
 87. třídění sportů - Honza
 88. Čeština-mluvnice - Honza
 89. Živá abeceda - Lucie Němcová
 90. Chytáky tvrdé Y po V - Jarošík
 91. Biologie - Historie a zajímavosti - Lukas Tryer
 92. Biologické vědy, o kterých vůbec nevíš, ale mají smysl! - Markéta Maky-Orel Machová
 93. BUŇKA :ROZDÍLY MEZI ROSTLINOU A ŽIVOČIŠNOU - LinguaUniversal
 94. Člověk jako živočich - Hana Kopecká
 95. Živnost - Marek Dvořák
 96. fseho chut - Ondřej Dohnálek
 97. Sčítání a odčítání do 20 - Miroslava Leszková
 98. Chemické prvky - Martina Tóthová
 99. Směsi - Martina Tóthová
 100. Příslovečné určení - František Toninger

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. Adrian: 58 bodů
 2. Petr: 13 bodů
 3. Nikola: 13 bodů
 4. Matěj: 7 bodů
 5. Tomáš Pekárek: 7 bodů

Celkový žebříček:

 1. Markéta Štefková: 1652 bodů
 2. Marek Dvořák: 1316 bodů
 3. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 4. Elizabeth Kolářová: 982 bodů
 5. Martina Fialková: 749 bodů