Uč (se) efektivně a zábavně!

Vytvoř snadno vzdělávací hry nebo je dej za úkol, látka se tak rychle učí. Hry udělají z tvojí hodiny, přednášky nebo školení zážitek! Z každé hry jde vytvořit turnaj, ve kterém hráči poměří síly a zažijou pořádný adrenalin. ZDARMA a bez instalace, vše běží tady na webu. 


Počet hráčů: 1228

Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si:

Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. AUSTRÁLIE - Tomáš Šplíchal
 2. Oceánie - Tomáš Šplíchal
 3. Oceán - Tomáš Šplíchal
 4. INFINITIV - Danielar Pedagog
 5. slovní druhy - Barbora Blahutová
 6. Vyjmenovaná slova "S" - Jitka Svozílková
 7. Člověk - kosterní soustava - Andrea Jeřábková
 8. Přídavná jména - opakování - Pavel Drobek
 9. Die Tiere  - Radka Kreibichová
 10. Příslovečné určení   - František Toninger
 11. Knihy z realismu - Mája Šafaříková
 12. VŠEOBECNÉ ZNALOSTI O PLANETĚ ZEMI - Františka Jakabovičová
 13. Přídavná jména - Michaela Bernhardová
 14. Vikingové  - Katka Štěpaníková
 15. Definiční obor a obor hodnot funkce - Veronika Procházková
 16. AJ4- pořadí slov v otázce - Lucie Molyneux-Dickinson
 17. Člověk - Anička Bui
 18. Husitské války, 5. třída - Tereza Střížová
 19. GEOLOGICKÉ DĚJE - David Kalousek
 20. Skloňování číslovek (dva, oba, tři, čtyři) - Josef Suchánek
 21. Desetinná čísla 5.třída - Hana Hýsková
 22. DESETINNÁ ČÍSLA - Martina Havlíková
 23. Procvičování - Project third edition -  Places, People - Alena Vodičková
 24. Nový Zéland - základy - Tomas Machalek
 25. Druhy přísudků - Pajik CZ
 26. Brésil - nomenclature - Lucie Koudelková
 27. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - Nela Vítková
 28. Zdroje el. napětí, Účinky el. proudu a el. spotřebiče - Tomáš Šplíchal
 29. Druhy přísudků - Martina Švárová
 30. Číslovky - druhy a skloňování - Jana Vondroušová
 31. Daně a podnikání  - Marek Dvořák
 32. Žahavci - Delfín Růžový
 33. Opakování pravopisu zájmen a číslovek - Adriana Šarmírová
 34. AJ4 prostý čas přítomný - otázky - Lucie Molyneux-Dickinson
 35. Slovesa s odlučitelnou předponou - Ivana Neradilová
 36. Národní obrození  - Jitka Svozílková
 37. Vyjmenovaná slova po V - Renata Vachudová
 38. Měkké a tvrdé souhlásky - Kamila Sokolíková
 39. PROCVIČOVÁNÍ SLOVÍČEK - HAPPY HOUSE - UNIT 5- MY HOUSE   - Verča Vášová
 40. Renesance a humanismus - Gábi Kosinová
 41. Osová souměrnost ZŠ - Veronika Beličková
 42. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 43. Bakterie 1 - Markéta Maky-Orel Machová
 44. Genetika: využití - Markéta Maky-Orel Machová
 45. Chemické prvky - Martina Tóthová
 46. Procvičování HMYZ - úvod (6. třída, učebnice Fraus) - Tereza Střížová
 47. L'eau sur la Terre - Jakub Vávra
 48. die Kleidung - Radka Kreibichová
 49. Řasy II - Markéta Maky-Orel Machová
 50. Řasy I - Markéta Maky-Orel Machová
 51. Řasy III - využití - Markéta Maky-Orel Machová
 52. Poznávačka: kosti lidského těla - Markéta Maky-Orel Machová
 53. Věty hlavní a věty vedlejší - Adéla Slavíčková
 54. El. proud v kapalinách a plynech - Tomáš Šplíchal
 55. Klesající/rostoucí/konstantní lineární funkce - Veronika Procházková
 56. Druhy podmětu - Pavla Seidlová
 57. Rostlina - Dita Zacharová
 58. Slované v českých zemích - Katka Štěpaníková
 59. Linearni funkce - Lukáš Plevač
 60. Rozvíjející větné členy - Tom Poklop
 61. Earth - Vivasamaossani Square
 62. Dobrodružná literatura  - Mája Šafaříková
 63. Pravopis zájmen (mě/mně, sebou/s sebou, délka koncovek) - Jana Vondroušová
 64. Přívlastek shodný a neshodný - Zuzana Pravdová Klimešová
 65. Vyjmenovaná slova po v - Vondrášková Štěpánka
 66. Obohacování slovní zásoby - Jitka Burdová
 67. Hydrosféra - Terka Vlčková
 68. Lesy ČR - Anna Podhorná
 69. Přivlastňovací zájmena + předložky - Jára Paseka
 70. příslovečné určení - Tereza Hřebejková
 71. Techniky vedení - Veronika Igi
 72. Angličtina 3. třída - Jitka Svozílková
 73. stonek, list a květ - Dita Zacharová
 74. Zájmena - Pavel Drobek
 75. Psaní S/Z - Zuzana Hlavatá
 76. NJ - ZŠ Norbertov - Jára Paseka
 77. Slovíčka - food and clothes. - Petra Cvejnová
 78. Žahavci a ploštěnky  - Eva Požárová
 79. Poznávačka: plazi ČR - Markéta Maky-Orel Machová
 80. Co je to chemie? - Martina Tóthová
 81. kvíz - lidské tělo - Adam Sýkora
 82. Podmět, přísudek - Barbora Blahutová
 83. Živočichové a jejich společné znaky - Julie Nedělová
 84. Hlad ve světě - Matěj Pelus
 85. Podmět a přísudek - Aneta Petržilková
 86. Věty dvojčlenné a jednočlenné - Martina Rybářová
 87. Počítání pro 1.třídu v oboru 0 - 20 - Jana Chalupová Hlávková
 88. Matematika pro 1.třídu v oboru 0 - 15 - Jana Chalupová Hlávková
 89. Kořen+stonek+list - Eli Beth
 90. Památky Evropy  - Klára Pelikánová
 91. Kosti lidského těla - Honza Hrouda
 92. Přírodověda 4 - Veronika Beličková
 93. být nebo bít - Vondrášková Štěpánka
 94. Podstatná jména ROD  - Martina Havlíková
 95. Řazení slovních druhů - Deniska Zemánková
 96. Slovanské jazyky - Martina Rybářová
 97. Matematika pro 2.B - Šárka Juřicova
 98. Punské války - Danielar Pedagog
 99. MECHOROSTY - Honza Bauer
 100. Poznávačka: botanika ve městě - Markéta Maky-Orel Machová

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. Kateřina Demovičová: 55 bodů
 2. Fialka Fialová: 32 bodů
 3. Marek Dvořák: 23 bodů
 4. Jana Mundlova: 15 bodů
 5. Kateřina Ševčíková: 14 bodů

Celkový žebříček:

 1. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 2. Marek Dvořák: 780 bodů
 3. Matouš Marek: 539 bodů
 4. Marie Pospi: 412 bodů
 5. Nitai Tygřík: 303 bodů