Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si: Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Chemie- názvosloví dvouprvkových sloučenin - Jolana Novakova
 2. Chemické prvky - Martina Tóthová
 3. Fake nebo real photo? - Jaroslava Krmela Vacková
 4. SPRÁVNÉ SLOVO - Petra Macháčová
 5. Tvoření slov - Zuzana Zítková
 6. Česká a světová poezie počátku 20. století - Iveta Wrobelová
 7. Krokodýli - Markéta Špelinová
 8. Poznávačka nerostů - David Kalousek
 9. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 10. ÚNIKOVÁ HRA - VĚTŠÍ, MENŠÍ DO 20 - Eliška Havelková
 11. ÚNIKOVÁ HRA - SEŘAZENÍ ČÍSEL DO 20 - Eliška Havelková
 12. Lineární funkce 2 - Veronika Procházková
 13. Úvod do informatiky - Zdenek
 14. IT test - informatika - Tobiáš Vrána
 15. Informatický test - Filip Svanda
 16. Fyzikální veličiny - Chris
 17. Druhy zájmen - Jan Kopecký
 18. Matematika 7.ročník - Michala Palátová
 19. Vlajky, mapy a města německy mluvících zemí - KateřinaB
 20. Úvod do jazyka C - Martina Kopečková
 21. Sčítání do 100 - Irena Marvanová
 22. Desetinná čísla - procvičování - Mslosi
 23. Násobilka 2 - Šárka Juřicova
 24. Země, národnosti a jazyky - Lída Whiteside
 25. DESETINNÁ ČÍSLA - Martina Havlíková
 26. Desetinná čísla 5.třída - Hana Hýsková
 27. Měkkýši - plži, mlži, hlavonožci - Renáta Hovoříková Svobodová
 28. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 29. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 30. Tělní tekutiny - opakování - septima - Martina Lubojacká
 31. Živnost - Marek Dvořák
 32. Poznávačka: ptáci ČR - zimní - Markéta Maky-Orel Machová
 33. ČTENÍ  S POROZUMĚNÍM - Stárková Stanislava
 34. Psychologie - procvičování probraného - Helena
 35. Klesající/rostoucí/konstantní lineární funkce - Veronika Procházková
 36. Fyzika energie - Jakub Hromas
 37. Staré pověsti české - Josef Moša
 38. Titulky - Jaroslava Krmela Vacková
 39. Matematika 4. třída  - Hana Hýsková
 40. Bajky - Zuzana Zítková
 41. iframe hra - Marek Dvořák
 42. Daně a podnikání - Marek Dvořák
 43. Druhy vedlejších vět - Eva Mikula
 44. Definiční obor a obor hodnot funkce - Veronika Procházková
 45. Světlo a nasvícení scény I. - Marek Dvořák
 46. Matematika 6.B - Veronika Beličková
 47. První světová válka - Sandra Krausová
 48. Pohádka - Helena
 49. Vánoční kvíz - Michaela Kotenová
 50. DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT - Lena
 51. Souvětí a věta jednoduchá: doplňování VH a VV nebo VJ - Léňa Winterová
 52. Základní literární pojmy (pro 7.třídu) - Lucie Červenková
 53. Poznávačka: plazi ČR - Markéta Maky-Orel Machová
 54. Slova souřadná - Julie Nedělová
 55. SLOVNÍ DRUHY - opakování na úvod - Zuzana Raiserová
 56. HLÁSKOSLOVÍ - Iveta Wrobelová
 57. Řasy I - Markéta Maky-Orel Machová
 58. Poznávačka: ptáci ČR - letní - Markéta Maky-Orel Machová
 59. Žahavci - Delfín Růžový
 60. Žahavci a ploštěnky  - Eva Požárová
 61. Stavba slova - Karolína Matějková
 62. Franz Kafka (Proměna) - Michaela Kotenová
 63. Značky prvků - Martina Fialková
 64. Informatika - dvojková soustava atd.  - Klára Horáková
 65. Česká próza 1.pol.20.stol. - Lucie Červenková
 66. Poznej, jaký prvek jsem! - Pavla Zvárová
 67. BAROKNÍ SPOLEČNOST - Jan Kopecký
 68. Polohová energie - Kateřina Ševčíková
 69. Kosti lidského těla - Honza Hrouda
 70. Rozlište věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty - Martina Pincová
 71. Život a vláda Marie Terezie - Elen
 72. Kosti v lidském těle - Verča Havlová
 73. Psaní S/Z - Zuzana Hlavatá
 74. Jak vybrat správně kameru?  - Marek Dvořák
 75. Alkoholy - Martina Fialková
 76. EKG křivky 1 - Robert Pleskot
 77. Plazi v ČR - Markéta Maky-Orel Machová
 78. Léčba bolesti a úzkosti (analgosedace) - Robert Pleskot
 79. Historie a stavba atomu - Martina Tóthová
 80. Předpony s-, z-, vz- - Daniela Havelková
 81. M - sčítání do 5 - Katerina Ryšková
 82. Světový romantismus - Romana Kertisová
 83. Určování času - Kristýna Šimčíková
 84. Poznávačka: řasy - Markéta Maky-Orel Machová
 85. Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející - Jana Vondroušová
 86. Přívlastek shodný a neshodný - Zuzana Pravdová Klimešová
 87. Dativ 1 - Šárka Teichmannová
 88. Komplexní čísla: mocniny - Veronika Procházková
 89. Jak dobře znáte Litvu ? - Julie Cimoradská
 90. Slovní druhy - příslovce a předložky - Ludmila Kovaříková
 91. Chemická reakce - Barbora Kolafová
 92. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 93. slovní druhy - Barbora Blahutová
 94. Kompozice a typy záběrů  - Marek Dvořák
 95. Německá gramatika pro začátečníky  - Lucie Červenková
 96. Vikingové  - Katka Štěpaníková
 97. Vikingové - Mirka Trčková
 98. Přídavná jména - procvičení   - Jana Podolská
 99. ROZVRSTVENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - Zuzana Raiserová
 100. Expozice - Marek Dvořák

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. Klára: 28 bodů
 2. Dominika Vytlačilová: 21 bodů
 3. Lucie Červenková: 10 bodů
 4. Jana: 5 bodů

Celkový žebříček:

 1. Markéta Štefková: 1652 bodů
 2. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 3. Marek Dvořák: 1217 bodů
 4. Elizabeth Kolářová: 982 bodů
 5. Martina Fialková: 700 bodů