Učitelé, ušetřete 100 hodin času ročně!   

Víte, že strávíte v průměru 100 hodin ročně opravou testů? Tisícům z vás už ale šetří čas naše aplikace. Jak? Vytvořte testovací hru a pošlete ji studentům. Nebo využijte nějakou z tisíců hotových her. Na konci hry hned uvidíte výsledky a navíc bude hodina zábavnější. Aplikace je komplet ZDARMA a v češtině. :)  


Počet hráčů: 3 841
Počet úloh: 15 527

Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si:

Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. iframe hra - Marek Dvořák
 2. Psaní S/Z - Zuzana Hlavatá
 3. Daně a podnikání - Marek Dvořák
 4. Přejatá slova 8. ročník  - Janula Kiziridisová Latýnová
 5. Živnost - Marek Dvořák
 6. VÁNOČNÍ HRA - Eliška Havelková
 7. Titulky - Jaroslava Krmela Vacková
 8. Fake nebo real photo? - Jaroslava Krmela Vacková
 9. Úvod do informatiky - Zdenek
 10. počítání do 10 - Sovičky
 11. Sčítání a odčítání do 20 - Miroslava Leszková
 12. Násobilka 2 - Šárka Juřicova
 13. Násobíme, dělíme - Kamila Sokolíková
 14. Písemné sčítání a odčítání - DvDíčko
 15. ÚNIKOVÁ HRA - VĚTŠÍ, MENŠÍ DO 20 - Eliška Havelková
 16. ÚNIKOVÁ HRA - SEŘAZENÍ ČÍSEL DO 20 - Eliška Havelková
 17. Matematika - sčítání do 15 - Veronika Veselá
 18. Česká přísloví - Kristián Thomas
 19. Číslovky - druhy a skloňování - Jana Vondroušová
 20. Měkké a tvrdé souhlásky - Verča Vášová
 21. HLÁSKOSLOVÍ - Iveta Wrobelová
 22. Řazení slov podle abecedy - Julie Nedělová
 23. ČTENÍ SLOV - M, L, S - Iva Vraná
 24. Živá abeceda - Lucie Němcová
 25. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 26. Matematika 7.ročník - Michala Palátová
 27. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 28. geometrie 3. třída - Eva Svobodová
 29. Desetinná čísla - procvičování - Mslosi
 30. M - sčítání do 5 - Katerina Ryšková
 31. Animals - Kristýna Šimčíková
 32. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 33. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 34. DESETINNÁ ČÍSLA - Martina Havlíková
 35. Vid dokonavý x nedokonavý - Hana Drobková
 36. Úvod do jazyka C - Martina Kopečková
 37. Didaktika ČJL - Michaela Kotenová
 38. Doplň správný tvar zájmena "JÁ". - Jan Kopecký
 39. Bakterie 1 - Markéta Maky-Orel Machová
 40. větné členy - Kristýna Batrlová
 41. Základní literární pojmy 6. ročník - Janula Kiziridisová Latýnová
 42. Pohádka - Helena
 43. Chemické prvky - Martina Tóthová
 44. Chytáky tvrdé Y po V - Jarošík
 45. Kraje ČR 1 - Zuzana Wöllnerová
 46. Jihočeský kraj - Daniela Kalhousová
 47. Animaux - Hlousji
 48. Poznávačka: ptáci ČR - letní - Markéta Maky-Orel Machová
 49. Poznávačka: plazi ČR - Markéta Maky-Orel Machová
 50. Polohová energie - Kateřina Ševčíková
 51. Plazi v ČR - Markéta Maky-Orel Machová
 52. Viry 1 - Markéta Maky-Orel Machová
 53. Co je to chemie? - Martina Tóthová
 54. CO JE NA OBRÁZKU? - Lenka Votrubcova
 55. Člověk - kosterní soustava - Andrea Jeřábková
 56. Kosti lidského těla - Honza Hrouda
 57. Starověká literatura - Iveta Wrobelová
 58. Poznávačka nerostů - David Kalousek
 59. Viry 4 - Markéta Maky-Orel Machová
 60. GEOLOGICKÉ DĚJE III - David Kalousek
 61. Alkoholy - Martina Fialková
 62. Základní pojmy on-line marketingu - Marek Dvořák
 63. Zájmena - Pavel Drobek
 64. Odraz světla na rovinném zrcadle, kulová zrcadla - Tomáš Šplíchal
 65. ČESKÁ STŘEDOVĚKÁ LITERATURA - Iveta Wrobelová
 66. Značky prvků - Martina Fialková
 67. OPAKOVÁNÍ EVROPA - Samuel Knushi
 68. Zoologie: savci ČR - Markéta Maky-Orel Machová
 69. Slovní druhy - příslovce a předložky - Ludmila Kovaříková
 70. AJ 4 -shopping food a drinks - Alena
 71. AJ 3 - pořádek slov ve vĕtĕ - Alena
 72. A, an, some, any - Monika
 73. Tělesa a látky ( rozhodni zda se jedná o těleso nebo látku) - Jolana Novakova
 74. Podstatná jména konkrétní a abstraktní - Kateřina
 75. Doplňování tvarů podst.jm. - Lenka Kubečková
 76. Řasy II - Markéta Maky-Orel Machová
 77. Řasy I - Markéta Maky-Orel Machová
 78. ČESKÁ LITERATURA PO ROCE 1945 (společenská situace) - Iveta Wrobelová
 79. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - Nela Vítková
 80. Žahavci a ploštěnky  - Eva Požárová
 81. Žahavci - Delfín Růžový
 82. Fyzika - Anežka Hovorková
 83. Fyzikální veličiny - Chris
 84. Teplota - Tereza Kasíková
 85. Hydsrostatický tlak - Jakub Hromas
 86. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ - Věrka Kovalčiková
 87. Slovesa- číslo jednotné x množné - Martina Havlíková
 88. Podstatná jména HROMADNÁ, LÁTKOVA, POMNOŽNÁ - Tadeáš Pieczka
 89. SECESE - Markéta Hrubá
 90. Stavba atomu - Martina Fialková
 91. ČTENÍ  S POROZUMĚNÍM - Stárková Stanislava
 92. Ptáci - Jakub Henzl
 93. Poznávačka: ptáci ve městě - Markéta Maky-Orel Machová
 94. Poznávačka: ptáci běžní ale málo vidění - Markéta Maky-Orel Machová
 95. Poznávačka: ptáci ČR - zimní - Markéta Maky-Orel Machová
 96. Poznáváme ptáky - Jitka Vodrážková
 97. Plazi - Kateřina Šefčíková
 98. PLAZI - LinguaUniversal
 99. Savci - Karølína Pølákøvá
 100. Výroková logika - Pája Školníková

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. Halštat: 138 bodů
 2. Markéta Hrubá: 66 bodů
 3. Martina Fialková: 37 bodů
 4. Kryštof: 32 bodů
 5. Iša: 30 bodů

Celkový žebříček:

 1. Markéta Štefková: 1659 bodů
 2. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 3. Marek Dvořák: 1216 bodů
 4. Elizabeth Kolářová: 982 bodů
 5. Alexander Měsíček: 651 bodů