Uč (se) efektivně a zábavně!

Vytvoř zábavnou hru, ze hry turnaj, pošli na něj odkaz kamarádům, studentům nebo kolegům a poměřte v turnaji síly. Kdo toho ví víc a vyhraje? Aplikace je komplet ZDARMA a v češtině. :) 


Počet hráčů: 2 741
Počet úloh: 10 861

Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si:

Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Slovesa - rod, vid - Hana Drobková
 2. 2. světová válka  - Štěpánka Tomanová
 3. Slovesný způsob - Jana Buřičová
 4. Přídavná jména - procvičování - Lenka Krbílková
 5. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 6. Česká přísloví - Kristián Thomas
 7. VĚTNÉ ČLENY - Věrka Kovalčiková
 8. Happy Street 1 U2,3 Word order  - Jana Březinová
 9. Angličtina 3. třída - Jitka Svozílková
 10. Druh přísudku - Martina Kolářová
 11. DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT - Lena
 12. Druhy přísudků - Martina Švárová
 13. Hádání vyjmenovaných slov - Michal Metelka
 14. Doplňování tvarů podst.jm. - Lenka Kubečková
 15. Bible  I. (Rookie) - Michaela Kotenová
 16. Podmět - Anna Stollová
 17. CO JE NA OBRÁZKU?  - Lenka Votrubcova
 18. Život a vláda Marie Terezie - Elen
 19. Shoda podmětu s přísudkem. (Přesuň panáčka ke správné odpovědi) - Martina Kolářová
 20. SLOVESNÉ  TŘÍDY A VZORY - 9. ROČNÍK  - Janula Kiziridisová Latýnová
 21. Slované v českých zemích - Katka Štěpaníková
 22. Číslovky - druhy a skloňování - Jana Vondroušová
 23. Druhy zájmen - Martina Kolářová
 24. Doplň správný tvar číslovky DVA, nebo OBA. - Martina Kolářová
 25. Vikingové - Mirka Trčková
 26. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 27. Stupňování přídavných jmen - Martina Kolářová
 28. Živnost  - Marek Dvořák
 29. Inkluze - Paja
 30. Teplota - Tereza Kasíková
 31. Poznávačka: ptáci běžní ale málo vidění - Markéta Maky-Orel Machová
 32. DESETINNÁ ČÍSLA - Martina Havlíková
 33. Kognitivní procesy - jak dobře je znáte? - Kateřina Sassmann
 34. Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející - Jana Vondroušová
 35. Sčítání do 100 - Irena Marvanová
 36. Vedlejší věty - Hana Drobková
 37. Present Simple or Present Continuous? - Jana Samková
 38. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 39. Druhy přísudků 1 (mar.ú.) - Lucie Molyneux-Dickinson
 40. Druhy přísudků - Martina Pincová
 41. Doplň správný tvar zájmena "JÁ".  - Jan Kopecký
 42. ČTENÍ SLOV - M, L, S - Iva Vraná
 43. Slovní druhy - příslovce a předložky - Ludmila Kovaříková
 44. PODSTATNÁ JMÉNA OZNAČUJÍCÍ ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA - Andrea Pěchová
 45. Dplňování a určování předpon - vi, ví/vy, vý - Jolana Karhanová
 46. Daně a podnikání  - Marek Dvořák
 47. Present Perfect Tense = Přítomný čas průběhový - Jana Samková
 48. Člověk - Vojtěch Šír
 49. Doplň správný tvar zájmena já - mě/mně. - Martina Kolářová
 50. AJ 3 - pořádek slov ve vĕtĕ - Alena
 51. Animals - vocabulary - Hana Drobková
 52. Řazení slov podle abecedy - Julie Nedělová
 53. Česká republika - 5. třída - vlastivěda - Jitka Svozílková
 54. What natural disaster is it and what are its consequences? - Kája Jelínková
 55. AJ4 prostý čas přítomný - otázky - Lucie Molyneux-Dickinson
 56. Animals II - vocabulary - Hana Drobková
 57. Zlomky - Teika22
 58. ČESKÁ LITERATURA PO ROCE 1945 (společenská situace) - Iveta Wrobelová
 59. AUSTRÁLIE - Tomáš Šplíchal
 60. Karel IV. v literatuře (6. ročník) - Michaela Havlová
 61. Procvičování velkých písmen - Eliška S.
 62. biomy - Delfín Růžový
 63. Žahavci - Delfín Růžový
 64. Rozlište věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty - Martina Pincová
 65. Chemické prvky - Martina Tóthová
 66. Periodická tabulka prvků - Martina Tóthová
 67. Pohádka - Helena
 68. Zájmena - Oldřiška Hloušková
 69. Žahavci a ploštěnky  - Eva Požárová
 70. Základní literární pojmy 6. ročník - Janula Kiziridisová Latýnová
 71. Co je to chemie? - Martina Tóthová
 72. Vlajky, hlavní města, světadíly   - Anysea
 73. Měření dějinného času - Josef Suchánek
 74. Atom a jeho stavba - Martina Fialková
 75. Slova citově zabarvená - Josef Suchánek
 76. GOTIKA - Markéta Hrubá
 77. Opakování pravopisu zájmen a číslovek - Adriana Šarmírová
 78. Zájmena - Pavel Drobek
 79. M - sčítání do 5 - Katerina Ryšková
 80. Kroužkovci ZŠ - Lenka Fárková
 81. Slovesa - opakování 1 - Léňa Winterová
 82. Zájmena - Hana Drobková
 83. Typy přísudku - Iveta Wrobelová
 84. Druhy přísudků - Šárka Zelinská
 85. Druhy podmětu - Pavla Seidlová
 86. Trávicí soustava člověka - Vendy Podzimková
 87. ČESKÝ JAZYK - ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY - Marcelka Márová
 88. Skloňování číslovek (dva, oba, tři, čtyři) - Josef Suchánek
 89. Kontrola znalostí - Anastasia
 90. Dni v týdnu.Názvy měsíců. Roční období - Anastasia
 91. BUŇKA :ROZDÍLY MEZI ROSTLINOU A ŽIVOČIŠNOU - LinguaUniversal
 92. Vyjmenovaná slova po B - Barbora
 93. Směsi - Martina Tóthová
 94. Kyseliny kolem nás - Martina Fialková
 95. Chemické reakce - Martina Tóthová
 96. Násobilka číslem 4 a dělení se zbytkem - Vondrášková Štěpánka
 97. Angličtina 4.třída - Dana Křivakovská
 98. Zdvojené souhlásky n/nn a skupiny bě/bje - Markéta Hrubá
 99. Poznávačka: hmyz - Markéta Maky-Orel Machová
 100. AJ 4 -shopping food a drinks - Alena

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. Pavel Kardos: 59 bodů
 2. Kamila: 27 bodů
 3. MK: 24 bodů
 4. Paja: 18 bodů
 5. Markéta Mocková: 14 bodů

Celkový žebříček:

 1. Markéta Štefková: 2297 bodů
 2. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 3. Marek Dvořák: 1141 bodů
 4. Alexander Měsíček: 824 bodů
 5. Eva Mikula: 788 bodů