Uč (se) efektivně a zábavně!

Vytvoř zábavnou hru, ze hry turnaj, pošli na něj odkaz kamarádům, studentům nebo kolegům a poměřte v turnaji síly. Kdo toho ví víc a vyhraje? Aplikace je komplet ZDARMA a v češtině. :) 


Počet hráčů: 2 945
Počet úloh: 11 833

Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si:

Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Větné členy opakování - Lenka Žemberyová
 2. Daně a podnikání  - Marek Dvořák
 3. BUŇKA :ROZDÍLY MEZI ROSTLINOU A ŽIVOČIŠNOU - LinguaUniversal
 4. Vedlejší věty - Hana Drobková
 5. EKG křivky 1 - Robert Pleskot
 6. Vyřeš zadané úkoly. Na konci získáš druhou číslici ke kódu, abys odemkl(a) zámek. - Martina Nováková
 7. Správné slovo k obrázku. - Šárka Brixiová
 8. Happy Street 1 U2,3 Word order  - Jana Březinová
 9. Ohebné slovní druhy - Zuzana Lindovská
 10. Dni v týdnu.Názvy měsíců. Roční období - Anastasia
 11. DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT - Lena
 12. INFINITIV - Danielar Pedagog
 13. CO JE NA OBRÁZKU?  - Lenka Votrubcova
 14. Poznávačka: ptáci ve městě - Markéta Maky-Orel Machová
 15. Slova souřadná - Julie Nedělová
 16. Expozice - Marek Dvořák
 17. Clona - Marek Dvořák
 18. ČTENÍ SLOV - M, L, S - Iva Vraná
 19. Věty s podmětem a bez podmětu - Jitka Burdová
 20. Kyseliny kolem nás - Martina Fialková
 21. Základní literární pojmy 6. ročník - Janula Kiziridisová Latýnová
 22. Vlajky, hlavní města, světadíly   - Anysea
 23. Druh přísudku - Martina Kolářová
 24. Historie a stavba atomu - Martina Tóthová
 25. Animals - Kristýna Šimčíková
 26. Úvod do informatiky - Zdenek
 27. informatika tipovačka - Lucie Svobodová
 28. geometrie 3. třída - Eva Svobodová
 29. Osová souměrnost ZŠ - Veronika Beličková
 30. AUSTRÁLIE - Tomáš Šplíchal
 31. Život a vláda Marie Terezie - Elen
 32. Komplexní čísla: mocniny - Veronika Procházková
 33. Enzymy - Martina Fialková
 34. Žahavci - Delfín Růžový
 35. Násobení a dělení - Michaela Bernhardová
 36. Zlomky - Teika22
 37. Světlo a nasvícení scény II. - Tipy a triky jak docílit filmového vzhledu?  - Marek Dvořák
 38. AJ4 prostý čas přítomný - otázky - Lucie Molyneux-Dickinson
 39. Fyzikální veličiny - Chris
 40. Zemědělství  - David Hoang
 41. Druhy zájmen - Jan Kopecký
 42. Rozlište věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty - Martina Pincová
 43. Měkké a tvrdé souhlásky - Kamila Sokolíková
 44. MECHOROSTY - Honza Bauer
 45. BAROKO U NÁS  - Markéta Hrubá
 46. Renesance a humanismus - Gábi Kosinová
 47. Chemické reakce - Martina Tóthová
 48. Chemická reakce - Barbora Kolafová
 49. První světová válka - Sandra Krausová
 50. Rakousko, Prusko a Rusko - Mar Honz
 51. Techniky vedení - Veronika Igi
 52. Měkkýši - plži, mlži, hlavonožci - Renáta Hovoříková Svobodová
 53. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 54. Porovnávání zlomků - DvDíčko
 55. Násobení desetinných čísel - DvDíčko
 56. Druhy přísudků - Šárka Zelinská
 57. Česká republika - 5. třída - vlastivěda - Jitka Svozílková
 58. Doplň správný tvar zájmena "JÁ".  - Jan Kopecký
 59. Literární teorie - Sandra Krausová
 60. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 61. Vyjmenovaná slova po B - Barbora
 62. Násobíme, dělíme - Kamila Sokolíková
 63. Chemické prvky - Martina Tóthová
 64. Země, národnosti a jazyky - Lída Whiteside
 65. Doplňování tvarů podst.jm. - Lenka Kubečková
 66. Matematika 6.B - Veronika Beličková
 67. Žahavci a ploštěnky  - Eva Požárová
 68. Pohádka - Helena
 69. Poznávačka: ptáci ČR - zimní - Markéta Maky-Orel Machová
 70. Druhy přísudků - Pajik CZ
 71. Chytáky tvrdé Y po V - Jarošík
 72. Psaní velkých písmen - Alexandra Vavrošová
 73. PROCVIČOVÁNÍ I/Y VYJMENOVANÁ SLOVA - Teika22
 74. Brésil - nomenclature - Lucie Koudelková
 75. GOTIKA - Markéta Hrubá
 76. Hádání vyjmenovaných slov - Michal Metelka
 77. Česká přísloví - Kristián Thomas
 78. Australia - Pavel Drobek
 79. IT test - informatika - Tobiáš Vrána
 80. Matematika - sčítání do 15 - Veronika Veselá
 81. Teplota - Tereza Kasíková
 82. Sčítání a odčítání do 20 - Miroslava Leszková
 83. Česká a světová poezie počátku 20. století - Iveta Wrobelová
 84. Angličtina 3. třída - Jitka Svozílková
 85. Četba slov   - Marie Lysáková
 86. Shoda podmětu s přísudkem. (Přesuň panáčka ke správné odpovědi) - Martina Kolářová
 87. Jihočeský kraj - Daniela Kalhousová
 88. Řazení slovních druhů - Deniska Zemánková
 89. Trávicí soustava člověka - Vendy Podzimková
 90. PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ PODMÍNKY, PŘÍPUSTKY, ÚČELU A PŘÍČINY. - Jana Frýbertová
 91. ČESKÁ LITERATURA PO ROCE 1945 (společenská situace) - Iveta Wrobelová
 92. Vikingové  - Katka Štěpaníková
 93. SLOVNÍ  DRUHY  - Janula Kiziridisová Latýnová
 94. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 95. Sousloví, synonyma, antonyma, homonyma - Hana Drobková
 96. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - Nela Vítková
 97. 2. světová válka  - Štěpánka Tomanová
 98. Amerika - státy - LinguaUniversal
 99. L'eau sur la Terre - Jakub Vávra
 100. M - sčítání do 5 - Katerina Ryšková

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. Dana Haková: 84 bodů
 2. Tereza Krulikovská: 70 bodů
 3. Kateřina Slabá: 55 bodů
 4. Martina Fialková: 54 bodů
 5. Eva Šmírová: 41 bodů

Celkový žebříček:

 1. Markéta Štefková: 2276 bodů
 2. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 3. Marek Dvořák: 1206 bodů
 4. Alexander Měsíček: 824 bodů
 5. Eva Mikula: 809 bodů