Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si: Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Chemické prvky - Martina Tóthová
 2. Fake nebo real photo? - Jaroslava Krmela Vacková
 3. SPRÁVNÉ SLOVO - Petra Macháčová
 4. Tvoření slov - Zuzana Zítková
 5. Česká a světová poezie počátku 20. století - Iveta Wrobelová
 6. Krokodýli - Markéta Špelinová
 7. Poznávačka nerostů - David Kalousek
 8. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 9. ÚNIKOVÁ HRA - VĚTŠÍ, MENŠÍ DO 20 - Eliška Havelková
 10. ÚNIKOVÁ HRA - SEŘAZENÍ ČÍSEL DO 20 - Eliška Havelková
 11. Lineární funkce 2 - Veronika Procházková
 12. Úvod do informatiky - Zdenek
 13. IT test - informatika - Tobiáš Vrána
 14. Informatický test - Filip Svanda
 15. Fyzikální veličiny - Chris
 16. Druhy zájmen - Jan Kopecký
 17. Matematika 7.ročník - Michala Palátová
 18. Vlajky, mapy a města německy mluvících zemí - KateřinaB
 19. Úvod do jazyka C - Martina Kopečková
 20. Sčítání do 100 - Irena Marvanová
 21. Desetinná čísla - procvičování - Mslosi
 22. Násobilka 2 - Šárka Juřicova
 23. Země, národnosti a jazyky - Lída Whiteside
 24. DESETINNÁ ČÍSLA - Martina Havlíková
 25. Desetinná čísla 5.třída - Hana Hýsková
 26. Měkkýši - plži, mlži, hlavonožci - Renáta Hovoříková Svobodová
 27. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 28. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 29. Tělní tekutiny - opakování - septima - Martina Lubojacká
 30. Živnost - Marek Dvořák
 31. Poznávačka: ptáci ČR - zimní - Markéta Maky-Orel Machová
 32. ČTENÍ  S POROZUMĚNÍM - Stárková Stanislava
 33. Psychologie - procvičování probraného - Helena
 34. Klesající/rostoucí/konstantní lineární funkce - Veronika Procházková
 35. Fyzika energie - Jakub Hromas
 36. Staré pověsti české - Josef Moša
 37. Titulky - Jaroslava Krmela Vacková
 38. Matematika 4. třída  - Hana Hýsková
 39. Bajky - Zuzana Zítková
 40. iframe hra - Marek Dvořák
 41. Daně a podnikání - Marek Dvořák
 42. Druhy vedlejších vět - Eva Mikula
 43. Definiční obor a obor hodnot funkce - Veronika Procházková
 44. Světlo a nasvícení scény I. - Marek Dvořák
 45. Matematika 6.B - Veronika Beličková
 46. První světová válka - Sandra Krausová
 47. Pohádka - Helena
 48. Vánoční kvíz - Michaela Kotenová
 49. DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT - Lena
 50. Souvětí a věta jednoduchá: doplňování VH a VV nebo VJ - Léňa Winterová
 51. Základní literární pojmy (pro 7.třídu) - Lucie Červenková
 52. Poznávačka: plazi ČR - Markéta Maky-Orel Machová
 53. Slova souřadná - Julie Nedělová
 54. SLOVNÍ DRUHY - opakování na úvod - Zuzana Raiserová
 55. HLÁSKOSLOVÍ - Iveta Wrobelová
 56. Řasy I - Markéta Maky-Orel Machová
 57. Poznávačka: ptáci ČR - letní - Markéta Maky-Orel Machová
 58. Žahavci - Delfín Růžový
 59. Žahavci a ploštěnky  - Eva Požárová
 60. Stavba slova - Karolína Matějková
 61. Franz Kafka (Proměna) - Michaela Kotenová
 62. Značky prvků - Martina Fialková
 63. Informatika - dvojková soustava atd.  - Klára Horáková
 64. Česká próza 1.pol.20.stol. - Lucie Červenková
 65. Poznej, jaký prvek jsem! - Pavla Zvárová
 66. BAROKNÍ SPOLEČNOST - Jan Kopecký
 67. Polohová energie - Kateřina Ševčíková
 68. Kosti lidského těla - Honza Hrouda
 69. Rozlište věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty - Martina Pincová
 70. Život a vláda Marie Terezie - Elen
 71. Kosti v lidském těle - Verča Havlová
 72. Psaní S/Z - Zuzana Hlavatá
 73. Jak vybrat správně kameru?  - Marek Dvořák
 74. Alkoholy - Martina Fialková
 75. EKG křivky 1 - Robert Pleskot
 76. Plazi v ČR - Markéta Maky-Orel Machová
 77. Léčba bolesti a úzkosti (analgosedace) - Robert Pleskot
 78. Historie a stavba atomu - Martina Tóthová
 79. Předpony s-, z-, vz- - Daniela Havelková
 80. M - sčítání do 5 - Katerina Ryšková
 81. Světový romantismus - Romana Kertisová
 82. Určování času - Kristýna Šimčíková
 83. Poznávačka: řasy - Markéta Maky-Orel Machová
 84. Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející - Jana Vondroušová
 85. Přívlastek shodný a neshodný - Zuzana Pravdová Klimešová
 86. Dativ 1 - Šárka Teichmannová
 87. Komplexní čísla: mocniny - Veronika Procházková
 88. Jak dobře znáte Litvu ? - Julie Cimoradská
 89. Slovní druhy - příslovce a předložky - Ludmila Kovaříková
 90. Chemická reakce - Barbora Kolafová
 91. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 92. slovní druhy - Barbora Blahutová
 93. Kompozice a typy záběrů  - Marek Dvořák
 94. Německá gramatika pro začátečníky  - Lucie Červenková
 95. Vikingové  - Katka Štěpaníková
 96. Vikingové - Mirka Trčková
 97. Přídavná jména - procvičení   - Jana Podolská
 98. ROZVRSTVENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - Zuzana Raiserová
 99. Expozice - Marek Dvořák
 100. Clona - Marek Dvořák

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. Klára: 28 bodů
 2. Dominika Vytlačilová: 21 bodů
 3. Lucie Červenková: 10 bodů
 4. Jana: 5 bodů

Celkový žebříček:

 1. Markéta Štefková: 1652 bodů
 2. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 3. Marek Dvořák: 1217 bodů
 4. Elizabeth Kolářová: 982 bodů
 5. Martina Fialková: 700 bodů