Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si: Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Radioaktivita - Šárka Kostková
 2. DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT - Lena
 3. Desetinná čísla 5.třída - Hana Hýsková
 4. Měkkýši - plži, mlži, hlavonožci - Renáta Hovoříková Svobodová
 5. Země, národnosti a jazyky - Lída Whiteside
 6. GEOLOGICKÉ DĚJE - David Kalousek
 7. Daně a podnikání - Marek Dvořák
 8. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 9. Australia - Pavel Drobek
 10. The United Kingdom - Pavel Drobek
 11. Četba slov - Marie Lysáková
 12. Les   - Stárková Stanislava
 13. Animals - Teika22
 14. Animaux - Hlousji
 15. ÚNIKOVÁ HRA - SEŘAZENÍ ČÍSEL DO 20 - Eliška Havelková
 16. 2.světová válka test - Gabriela Lexová
 17. Animals - Kristýna Šimčíková
 18. Poznávačka: botanika ve městě - Markéta Maky-Orel Machová
 19. Rostlina - Dita Zacharová
 20. Nervová soustava a smysly  - Luci Šantrůčková
 21. biologie- poznávačka a pár jednoduchých otázek - Ondřej Štencl
 22. Hydrosféra - Terka Vlčková
 23. iframe hra - Marek Dvořák
 24. ČTENÍ  S POROZUMĚNÍM - Stárková Stanislava
 25. HYDROXIDY - Veronika Beličková
 26. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 27. Chemické prvky - Martina Tóthová
 28. Vyjmenovaná slova - Robert Jakim
 29. BAROKNÍ SPOLEČNOST - Jan Kopecký
 30. Zlomky - Teika22
 31. Galvanický článek - Martina Fialková
 32. AUTOŘI 1 POLOVINY 20. STOLETÍ - Tereza Bartošáková
 33. IT test - informatika - Tobiáš Vrána
 34. Úvod do informatiky - Zdenek
 35. Pavoukovci - 5. tř. - Petr Markus
 36. Pavoukovci   - Karolína Nietscheová
 37. Přemyslovci - Václav
 38. Periodická tabulka prvků - Martina Tóthová
 39. Chemická reakce - Barbora Kolafová
 40. Městský stát sparta - iva
 41. Úvod do jazyka C - Martina Kopečková
 42. GEOLOGICKÉ DĚJE II - David Kalousek
 43. Nervová soustava - Honza
 44. Nervová soustava - Barbora Fialová
 45. Nervová soustava - TZ
 46. Biologie - Nervová soustava - Šimon Spilka
 47. Členovci, pavoukovci, terénní cvičení - Milan
 48. Tepelné vodiče a izolanty - Jane Fox
 49. Opakování pravopisu - Ludmila Čáblová
 50. Přijímačky, video 1 - Pravopis - Tomas Ficza
 51. Božena Němcová - Sedmero krkavců - Nikol
 52. Fyzikální veličiny - Chris
 53. Měření dějinného času - Josef Suchánek
 54. Česká přísloví - Kristián Thomas
 55. Fotografování - Martina Kopečková
 56. Informatický test - Filip Svanda
 57. Živá abeceda - Lucie Němcová
 58. ČTENÍ SLOV - M, L, S - Iva Vraná
 59. Typografie - Pavlína
 60. Podstatná jména ROD - Martina Havlíková
 61. PROCVIČOVÁNÍ SLOVÍČEK - HAPPY HOUSE - UNIT 5- MY HOUSE   - Verča Vášová
 62. Choose the opposites!  - Jana Samková
 63. Halogeny - Martina Fialková
 64. Informatika - dvojková soustava atd.  - Klára Horáková
 65. Život a vláda Marie Terezie - Elen
 66. Termodynamika  - Martina Fialková
 67. SLOVNÍ DRUHY - opakování na úvod - Zuzana Raiserová
 68. Česká a světová poezie počátku 20. století - Iveta Wrobelová
 69. Česká próza 1.pol.20.stol. - Lucie Červenková
 70. Čech x Vrchlický - Alžběta Rückerová
 71. ČESKÁ LITERATURA PO ROCE 1945 (společenská situace) - Iveta Wrobelová
 72. ČESKÁ STŘEDOVĚKÁ LITERATURA a JAN HUS - Iveta Wrobelová
 73. Osová souměrnost ZŠ - Veronika Beličková
 74. Bakterie 1 - Markéta Maky-Orel Machová
 75. Viry 4 - Markéta Maky-Orel Machová
 76. Viry 3 - AIDS - Markéta Maky-Orel Machová
 77. Viry 2 - Markéta Maky-Orel Machová
 78. Pravopis příjmení - Kateřina Vnenková
 79. Genetika: využití - Markéta Maky-Orel Machová
 80. Genetika III - Markéta Maky-Orel Machová
 81. Bakteriální onemocnění - Lenka Foppová
 82. Genetika I - Markéta Maky-Orel Machová
 83. Biologické vědy, o kterých vůbec nevíš, ale mají smysl! - Markéta Maky-Orel Machová
 84. Organizmy a prostředí - Jana
 85. Věty s podmětem, bez podmětu a větné ekvivalenty - Šárka Zelinská
 86. Živnost - Marek Dvořák
 87. Základní pojmy on-line marketingu - Marek Dvořák
 88. Český jazyk se slovníkem spisovné češtiny - Gabriela Lexová
 89. Lidské orgány - Zlatka Mlčochová
 90. Druhy přísudků - Šárka Zelinská
 91. GEOLOGICKÉ DĚJE III - David Kalousek
 92. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 93. Předložky a minulý čas  - Alex
 94. PŘEDLOŽKY S DATIVEM A AKUZATIVEM - Zuzana Raiserová
 95. Poznávačka: hmyz - Markéta Maky-Orel Machová
 96. AJ4 prostý čas přítomný - otázky - Lucie Molyneux-Dickinson
 97. Jak zvládnout pracovní pohovor? - Marek Dvořák
 98. Teplota - Tereza Kasíková
 99. Poměr - sedmá třída - Baruš Semencová
 100. Velká písmena - Slávek

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. Mgr. Libor Švandrlík: 25 bodů
 2. Jiří Dolejší: 9 bodů
 3. Blanchet: 6 bodů
 4. Martina Fialková: 5 bodů

Celkový žebříček:

 1. Markéta Štefková: 1652 bodů
 2. Marek Dvořák: 1306 bodů
 3. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 4. Elizabeth Kolářová: 982 bodů
 5. Martina Fialková: 732 bodů