Učivo
Čeština

Psaní n/nn

U přídavných jmen píšeme nn, když kořen podstatného jména (od kterého je přídavné odvozené) končí na -n, -ň. Např.: den - denní, cena - cenný, holeň - holenní. Pokud výchozí podstatné jméno neexistuje, řídíme se stále tím, jestli je kořen slova zakončen na -n, -ň. Např.: pohostinný (pohostinně, pohostinnost), bezcenný (bezcennost).

Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 9

Přečti si teorii vpravo dole a pak klikni na ,,Chápu".