Učivo
Základy společenských věd

2.4. Sociální struktura společnosti

Zasekli jste se? Řešení je zde
8 / 8

Přiřaď správně charakteristiky k typům vedení malých sociálních skupin.

malá ochota diskuse
utváří málo iniciativní a závislé jedince
příkazy a zákazy
téměř absolutní volnost
členové nejsou dostatečně motivováni a rozvíjeni
jedinec stojící v čele se zajímá o členy
osobní odpovědnost a samostatnost
často vykazuje nadprůměrný výkon díky pocitu osobního rozvoje členů

Autokratický styl

Liberální styl

Demokratický styl