Učivo
Základy společenských věd

2.4. Sociální struktura společnosti

Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 8

Přiřaď správné vlastnosti k jednotlivým sociálním útvarům.

mezi jedinci nedochází k systematické interakci
lidé na stejném místě, ale za jiným účelem
dochází zde k deindividuaci
zaměření zájmu k určité věci, problému,...
mezi členy dochází k vzájemné interakci
existují zde určité vztahy, někdy i společné hodnoty

Sociální agregát

Dav

Sociální skupina