Učivo
Základy společenských věd

2.4. Sociální struktura společnosti

Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 8

U sociálních rolí dochází k určitým konfliktům. Přiřaď ke konfliktu správný příklad.

vytížená podnikatelka, po které se vyžaduje, aby byla zároveň vzornou matkou a manželkou
do pozice vedoucího týmu krizových manažerů je postaven introvertní, ostýchavý a nerozhodný člověk
učitel, ke kterému má jiná očekávání žák a jiná ředitel
duchovní, který zároveň slouží v armádě jako voják

konflikt mezi rolemi

konflikt "já-role"

konflikt v roli

křížení rolí