Učivo
Základy společenských věd

2.4. Sociální struktura společnosti

Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 8

Doplň

Ralph Linton zavedl pojem sociální status, kterým myslel objektivní místo člověka ve společnosti. Sociální status rozděloval na   , který jedinec nabývá bez vlastního přičinění a   , který jedinec nabývá na základě vlastního úsilí.