Učivo
Základy společenských věd

2.4. Sociální struktura společnosti

Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 8

Doplň

Rozlišujeme dva typy sociální mobility.   mobilita , neboli přesun mezi vyššími a nižšími pozicemi v rámci společenských vrstev. která může být vzestupná, či sestupná.   mobilita pak označuje především prostorové přemisťování (např. stěhování) a nedochází u ní ke změně společenského statusu.