Učivo
Základy společenských věd

1.4. Psychologie osobnosti

Zasekli jste se? Řešení je zde
12 / 14

Seřaď potřeby podle teorie Abraham Maslowa od nejzákladnějších po ty složitější.

  • fyziologické potřeby
  • potřeba bezpečí a jistoty
  • potřeba lásky, sounáležitosti
  • potřeba uznání, úcty
  • transcendence