Učivo
Základy společenských věd

1.4. Psychologie osobnosti

Zasekli jste se? Řešení je zde
11 / 14

Doplň

Carl Rogers pracoval s pojmy   a  .  je soubor myšlenek, vjemů a hodnot, které charakterizují "já" a které následně i ovlivňují vnímání světa a chování vůči němu.   je pak představa o tom, jací bychom chtěli být.