Učivo
Základy společenských věd

1.4. Psychologie osobnosti

Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 14

Doplň

  inteligence je vrozená a dosahuje vrcholu okolo 20 let, s věkem se zhoršuje. Zahrnuje rychlost myšlení, krátkodobou paměť, či usuzování na neznámém tématu.   inteligence je naučená a představuje aplikaci znalostí a dovedností na známém materiálu.