Učivo
Základy společenských věd

1.4. Psychologie osobnosti

Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 14

Přiřaď vlastnosti osobnosti k temperamentům podle Hanse Eysencka (číslo 1 a 2 značí, jestli vlastnosti patří k temperamentu, který je v pravém sloupci výš, či níž)

1stabilní
1introvert
2stabilní
1extrovert
1labilní
2extrovert
2labilní
2introvert

Flegmatik

Sangvinik

Cholerik

Melancholik