Učivo
Němčina

OPAKOVÁNÍ NĚMČINY - předložky,členy,věty

Správná odpověď je "sind", protože "laufen" je pohybové (nepravidelné) sloveso.
Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 16

Wir ... gelaufen.