Učivo
Němčina

OPAKOVÁNÍ NĚMČINY - předložky,členy,věty

Beginnen (začínat) je v minulém čase nepravidelné nepohybové sloveso, proto je správná odpověď: Er hat begonnen.
K pohybovým slovesám se váže pomocné sloveso "sein". Jako například : Reisen, fahren nebo gehen. 
Naopak k nepravidelným slovesům se váže pomocné sloveso "haben". Jako například : Essen, machen nebo lesen.
Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 16

Er hat...