Učivo

Slovní druhy - příslovce a předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde
12 / 12

NAPROTI kostelu je nová pekárna.