Učivo

Slovní druhy - příslovce a předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde
8 / 12

MIMO tebe jsem s nikým nemluvil.