Učivo

Slovní druhy - příslovce a předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 12

Pavel bydlí BLÍZKO mlýna.