Učivo
Základy společenských věd

Sociologické experimenty

Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 6

Správně přiřaď:

je extenzivní šetření
lze provést rychle
získáme omezené informace o mnoha jedincích
je intenzivní šetření
sběr a analýza dat je náročná
zobecnění na populaci není možné

Kvantitativní výzkum

Kvalitativní výzkum