Učivo
Základy společenských věd

Sociologické experimenty

Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 6

Správně přiřaď:

je problém sociologie jako vědy
odpovídá na to, proč něco funguje zrovna takovým způsobem
většina lidí ve společnosti chápe jako problém
postihuje více lidí
většinou se lidé do něj nedostali vlastní vinou

Sociologický problém

Sociální problém