Učivo
Angličtina

Přítomný čas průběhový 5. třída

  Přítomný čas průběhový tvoříme tak, že:
1. (kdo- zájmeno)
2. (sloveso být )
3. (významové sloveso + koncovka ing)
4. (další větné členy)

 V této úloze schází významové sloveso s koncovkou ing.
Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 9

We are __________.