Učivo
Angličtina

Přítomný čas průběhový 5. třída

Přítomný čas průběhový tvoříme tak, že:
1. (kdo- zájmeno)
2. (sloveso být )
3. (významové sloveso + koncovka ing)
4. (další větné členy)

V této úloze schází sloveso být (2).
I am
You are
He is
She is
We are
You are
They are
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 9

I ______ reading.