Učivo

Příslovečná určení

Jak se ptáme na tato příslovečná určení?
PU příčiny - proč? z jaké příčiny?
PU účelu - za jakým účelem?
PU podmínky - za jaké podmínky
PU přípustky - i přes co?
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 10

Urči druh příslovečného určení ve větě: Zpívala si pro radost. (pro radost)