Učivo

Vitamíny

Nedostatek vitaminu A působí na naše oči. Dochází ke snížení tvorby slz, vysicháním rohovky a nakonec k poruše vidění, která se počátku manifestuje jako šeroslepost. I kůže pacientů je suchá a zhrublá, díky poruuchám tvozby sliznic. Tím je postižen i dýchací, trávicí i močový systém a zvyšuje se tak nebezbečí vstupu infekce.
Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 12

Jak se projevuje hypovitaminóza vitaminu A?