Učivo
Angličtina

AJ4 prostý čas přítomný - otázky

Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 10

_______ your sister watch  cartoons?