Učivo

Příslovečná určení

Příslovečné určení místa 
-označuje  místní okolnosti děje
-ptáme se na něj kde?, kam?, odkud?, kudy?
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 6

Vyber správně PU místa.