Učivo
Němčina

Přivlastňovací zájmena + předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde
16 / 16

Wirf den Stein .................. den Bach!