Učivo
Němčina

Přivlastňovací zájmena + předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde
15 / 16

Ich kann leider nicht in ............... Schule lernen.