Učivo
Němčina

Přivlastňovací zájmena + předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde
14 / 16

Vor ............... Haus steht ein Auto. Ist das ..................... Auto, Maria?