Učivo
Němčina

Přivlastňovací zájmena + předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde
13 / 16

Sein Freund ist gestern ................... ............... Wasser gefallen.