Učivo
Němčina

Přivlastňovací zájmena + předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde
12 / 16

Sie hat Verspätung. Ich habe schon ...................... Mutter angerufen.