Učivo
Němčina

Přivlastňovací zájmena + předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde
11 / 16

Guten Tag, Herr Müller! Wohin gehen Sie heute mit .................... Hund spazieren?