Učivo
Němčina

Přivlastňovací zájmena + předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde
10 / 16

Die Schuhe stehen ....................... .............. Schrank.