Učivo
Němčina

Přivlastňovací zájmena + předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde
9 / 16

Der Wolf läuft durch .................... Wald.