Učivo
Němčina

Přivlastňovací zájmena + předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde
8 / 16

Er sucht ................... Heft.