Učivo
Němčina

Přivlastňovací zájmena + předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 16

Mein Vater liest gern Bücher. Am liebsten liest er ................ Hause ............... Abend.