Učivo
Němčina

Přivlastňovací zájmena + předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 16

Dein Buch liegt ............... dem Tisch.