Učivo
Němčina

Přivlastňovací zájmena + předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 16

Wir besuchen oft ................... Großeltern.