Učivo
Němčina

Přivlastňovací zájmena + předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 16

................. der Wand hängt ein schönes Bild.