Učivo
Němčina

Přivlastňovací zájmena + předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde