Učivo
Němčina

Přivlastňovací zájmena + předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 16

Er kommt ................. 13 Uhr.