Učivo
Němčina

Přivlastňovací zájmena + předložky

Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 16

Ich spiele gegen ..................... Bruder.