Učivo

Opakování větných členů a slovních druhů.

Na přísudek se ptáme: Co dělá podmět?
Vyjadřuje stav nebo činnost podmětu. 
Např. Na stromě rostou švestky.
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 5

Jak se ptáme na přísudek?