Učivo
Matematika

Přímá a nepřímá úměra

4 km ....... 7 min.
28 km ..... x min 
x=? 
Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 6

Autobus ujede 4 km za 7 minut. Kolik minut pojede do místa vzdáleného 28 km, nebude-li cestou stavět?