Učivo

Souvětí, větné členy

Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 5

Ve které větě se nachází přísudek slovesný složenný?