Učivo

Počátky křesťanství - charakteristika náboženství

Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 12

Přijímali mezi své bohy i bohy z území, které dobyli.