Učivo

Politické strany ve starověkém Římě

Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 10

Měli oporu v lidovém shromáždění.