Učivo

Politické strany ve starověkém Římě

Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 10

Prosadili, aby legionáři dostávali pevný plat.