Učivo

Nepojmenováno

V některých případech se totiž může stát ,že na základě otázek je možné přiřadit výraz ke dvěma větným členům, proto pokud se výraz jeví jako předmět a zároveň příslovečné určení, vždy dáváme přednost právě příslovečnému určení.Např.:Šel do práce 1.(kam?-PU místa)..2. šel do koho? čeho? (2.pád)-předmět..Příslovečné určení tedy má zde přednost před předmětem
Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 6

Má příslovečné určení přednost před předmětem ?