Učivo

souvětí

Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 4

které tvrzení je pravdivé?