Učivo

Příslovečné určení

- vyjadřuje situaci, která nastane po ději věty hlavní
-ptáme se na ni podobně jako na příslovečné určení účelu otázkou za jakým účelem
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 6

Tyto věty bývají uvozeny spojkami aby, abych, ať.Vyjadřuje situaci, která nastane po ději věty hlavní.
př.Vezmi si čepici,aby ti nenafoukal vítr do uší.
Koupila jsem ti čokoládu,abys měla radost.
Jaké jsou to věty?